Završena međunarodna konferencija “Islamsko obrazovanje u Evropi”

Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu završena je dvodnevna naučna konferencija o temi Islamsko obrazovanje u Evropi. Preko dvadeset izlagača, naučnika, istraživača i profesora u prisustvu gostiju iz jedanaest zemalja kroz osam sesija predstavili su različite koncepte i ciljeve islamskog formalnog i neformalnog obrazovanja te njegov status u javnim obrazovnim institucijama u zemljama poput Rusije, Bugarske, Austrije, Njemačke, Velike Britanije, Bosne i Hercegovine, Finske, Turske, Ukrajine.

Učesnici konferencije prezentirali su i brojne inovacije u procesu učenja i podučavanja islamskog obrazovanja, ali i probleme i izazove aktuelnog konteksta. Istaknuta je važna uloga islamskog obrazovanja na putu promicanja i izgradnje  mira, dijaloga i suživota u svijetu.

Konferencija je potakla brojne zapitanosti i zaključke među kojima ističemo pitanje odgovornosti svih učesnika u procesu islamske edukacije u Evropi i svijetu, njihovog zajedničkog i koordiniranog nastupa i djelovanja u javnom prostoru. Inicirano je formiranje platforme koja će koordinirati aktivnosti na planu islamske edukacije i jačati već ostvarene veze i kontakte.

Izlaganja i radovi sa Konferencije o islamskom obrazovanju koja je upriličena u povodu obilježavanja 40 godina Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu bit će publikovana. Inače,  organizatori konferencije su bili Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu u saradnji s Međunarodnim institutom za islamsku misao, Teološkim fakultetom Univerziteta u Istanbulu, Fakultetom islamskih i humanističkih nauka Međunarodnog islamskog univerziteta u Maleziji, a uz podršku Centra za napredne studije iz Sarajeva.

Leave a Reply