Serijal: Vjerovjesnici i njihovi narodi – pouke i poruke

Video serijal Vjerovjesnici i njihovi narodi – pouke i poruke u produkciji Centra za napredne studije je prijevod audio materijala Kasasu-l-enbija, kuvajtskog autora dr. Tarika Suvejdana, kojeg je uredio i pripremio dr. Senad Ćeman.

Dr. Tarik Suvejdan je izuzetan poznavalac ove materije i veoma vješt, posvećen i sistematičan narator, koji s lahkoćom donosi ovu složenu i na momente zamršenu materiju. Njegova predavanja plijene pažnju širom islamskog svijeta.

Ovo je prilika da se i bosanskohercegovačka publika upozna sa specifičnim pristupom ovog autora, koji nastoji da kazivanja o svakom Božijem poslaniku ispriča hronološki, koristeći se primarno Kur'anom i Hadisom, a zatim i najautentičnijim djelima povijesti islama.

Ovaj serijal je skroman pokušaj da se ljudima ukaže na njihovu zajedničku historiju, početak stvaranja kosmosa, prvog čovjeka, pa sve do dolaska posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, s.a.v.s.

Svako pojedinačno kazivanje o vjerovjesniku kazano je u najkraćim crtama i predstavlja minimum s kojim bi musliman trebao biti upoznat o imenom spomenutim vjerovjesnicima u posljednjoj Božijoj Objavi.

Posebna vrijednost ovog serijala ogleda se u činjenici da je cilj proučavanja svakog ponaosob postupanja i misije poslanika i njegovog naroda sagledavanje onih pouka i poruka koje su važne ljudima, bez obzira na vrijeme i prostor u kojem žive.

Cijeli serijal možete pogledati na CNS-ovom YouTube kanalu: https://tinyurl.com/vjerovjesnici