Etika medicinski potpomognute reprodukcije: komparativna studija zapadne sekularne i islamske bioetike

NaslovEtika medicinski potpomognute reprodukcije: komparativna studija zapadne sekularne i islamske bioetike (Bosnian)
Naslov originalaEthics of Assisted Reproductive Medicine: A Comparative Study of Western Secular and Islamic Bioethics
PrevodilacA. Mulović
Godina izdanja2022
IzdavačCentar za napredne studije
FormatA5
UvezMehki
ISBN 978-9926-471-70-5
Broj stranica269
Cijena16,50 KM
Dostupno uCentar za napredne studije
KontaktEmail: office@cns.ba, telefon: 033716042
Autor(i)

O KNJIZI

Bioetika se, tokom posljednjih nekoliko decenija, razvila u važno područje za izučavanje. Sa napretkom u medicini koji progresivno preobražava naše shvatanje onoga šta čini život, javlja se potreba za medicinskom etikom koja bi rješavala mnoga nova pitanja i nove izazove, posebno u području genetike i reprodukcije.

Od vitalnog značaja su ozbiljne moralne dileme sa kojima se suočavaju medicinski stručnjaci, a koje zahtijevaju teološko stajalište. Međutim, sekularna bioetika je ta koja definira šta čini ljudski život, a sekularna bioetika je ta koja vrši utjecaj na politiku u pitanjima koja se tiču svih nas, koja će vjerovatno imati veliki društveni utjecaj. Je li ispravno da neka žena posluži kao surogat svojoj sestri? Ili, da par bez djece pribjegava umjetnoj oplodnji sjemenom donora? Šta islam ima da kaže o tome?

Djelo Etika medicinski potpomognute reprodukcije poredi i suprotstavlja zapadne i islamske modele bioetike, dokazujući da islamsko shvatanje (uzeto iz Kurʼana i sunneta) daje održivu jasnu alternativu koja nadilazi dominaciju sekularnog sa njegovim raznovrsnim filozofskim osnovama, kako bi dalo prednost Objavi i duhovnom tumačenju. Čineći to, držeći se principa, ono mapira izlaz iz začaranog kruga mišljenja, zbog kog je vrlo teško odlučiti „šta je najbolje“.