Edukativni video serijaliCentar za napredne studije najavljuje emitovanje četiri videoserijala koja će premijerno biti prikazana na YouTube kanalu Centra. Kroz četrdeset osam emisija se obrađuju sljedeći moduli:

  1. Islamska umjetnost
  2. Islamska pedagogija
  3. Filozofija moralnog odgoja
  4. Historija šerijatskog prava.

Kroz module Islamska umjetnost i Filozofija moralnog odgoja nas vodi dr. Nusret Isanović. Modul o islamskoj pedagogiji nam donose dr. Dina Sijamhodžić Nadarević i mr. Ahmed Čolić, a historiju šerijatskog prava nam objašnjava dr. Nedim Begović.