Završna ceremonija Balkanske škole za mlade za 2016. godinu

U srijedu, 28. decembra 2016. godine, povodom završetka programa Balkanske škole za mlade za 2016. godinu upriličena je svečana ceremonija dodjele certifikata za učesnike prve generacije ovog programa.

Ceremonija je održana u Hotelu Europe, a njoj su, pored studenata, predavača i trenera u okviru programa, prisustvovali prva sekretarka Turske ambasade u Bosni i Hercegovini Işıl Civelik, koordinatorica programa ispred Ureda za tursku dijasporu i srodne narode Vlade Republike Turske (YTB) Sevilay Ünal, direktor Centra za napredne studije dr. Ahmet Alibašić, koordinator programa za Bosnu i Hercegovinu dr. Mirza Sarajkić, pomoćnik direktora Turskog kulturnog centra Yunus Emre, supervizor Centra za civilizacije na Balkanu-BALMED Faruk Berat Akçeşme, te predstavnici Internacionalnog univerziteta u Sarajevu.

Tom prilikom je Işıl Civelik, podržavajući provedene i planirane aktivnosti u okviru programa, uputila riječi čestitke polaznicima i organizatorima na okončanju ovogodišnjeg programa, iskazavši vjeru u uspjeh cjelokupnog programa Balkanske škole za mlade.

Koordinatorica programa, koji se realizira na području cijelog Balkana, Sevilay Ünal je, također, čestitala organizatorima i polaznicima na uspjesima postignutim tokom 2016. godine, te izrazila svoju duboku nadu da će program ostvariti ono što je njime i planirano na dugoročnom planu.

U svojim obraćanjima, dr. Mirza Sarajkić i dr. Ahmet Alibašić su se osvrnuli na rad implementiran u 2016. godini, upisanu drugu generaciju Balkanske škole za mlade i na postavljene ciljeve za 2017. godinu. Naglasili su nekoliko činjenica koje polaznicima Balkanske škole za mlade pruža prednost nad onom studentskom populacijom koja nije dio ovog projekta.

Anisa Begović i Samir Beharić su polaznici prve generacije Balkanske škole za mlade, studenti Filozofskog fakulteta, odnosno Fakulteta političkih nauka UNSA, koji su sa prisutnima podijelili svoje impresije pohađanja programa. Begović i Beharić su istakli značaj umrežavanja polaznika Balkanske škole za mlade i izvan programa, te nadu u njihovu međusobnu saradnju u godinama koje dolaze.

Na samom kraju ceremonije, uručeni su certifikati za polaznike prve generacije Balkanske škole za mlade. Nastavak programskih aktivnosti očekuje se krajem mjeseca februar.


„Balkanska škola za mlade“ je program koji se realizira pod pokroviteljstvom Ureda za tursku dijasporu i srodne narodeistovremeno u osam balkanskih zemalja. Predstavlja edukativnu platformu talentiranim i uspješnim studentima kojom se žele unaprijediti njihova saznanja o svijetu i društvu, pomoći njihov intelektualni i kulturni razvoj i učiniti ih odgovornim predvodnicima svekolikog društvenog boljitka.

Studijski program je organizovan modularno u vidu pružanja temeljnih znanja iz historije, civilizacije, umjetnosti, prava, ekonomije, književnosti, pedagogije, psihologije, politologije, filozofije, religijskih i kulturalnih studija u toku tri godine. Moduli sadrže 12 sati predavanja (3 školska časa sedmično) i realizuju se kroz dva semestra (proljetni i zimski). Program obuhvata 21 modul i 18 radionica te klub knjige kroz koje će polaznici moći usvojiti dodatna znanja i vještine. Ostale aktivnosti obuhvataju mjesečne tribine, kurs turskog jezika, edukativne ekskurzije, izlete te posjete različitim kulturnim događajima u BiH i regionu.

Leave a Reply