Završen seminar Higher Islamic Education in/for Europe

U okviru aktivnosti povodom 40 godina od osnivanja Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, od 14-16. oktobra 2016. godine održan je seminar pod nazivom Higher Islamic Education in/for Europe.

Seminar je okupio predstavnike visokoškolskih ustanova u oblasti islamskih nauka iz cijele Evrope. Organizator i domaćin susreta bio je Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa istanbulskim univerzitetom i Centrom za napredne studije.

Ciljevi okupljanja bili su:

1) Predstavljanje nastavnih planova i programa, kao i razmjena iskustava u provođenju istih;

2) Detektiranje problema i izazova u datom području području;

3) Razmatranje mogućnosti za sinergiju i saradnju;

4) Brainstorming o naučnom skupu iz oblasti islamskih nauka u Europi koji će se održati 2017. godine.

Seminar je, pored predstavnika Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, okupio predstavnike fakulteta i instituta koji se bave islamskim naukama, i to iz Bihaća i Zenice (BiH), Novog Pazara (Srbija), Prištine (Kosovo), Skoplja (Makedonija), Sofije (Bugarska), Istanbula (Turska), Osnabrucka, Paderborna, i Tubingena (Njemačka), IRPA-e (Austrija), IESE Brussels (Belgija), CMC i MIHE (Velika Britanija), Kazana (Rusija) i Krima (Ukrajina). Također, seminaru je prisustvovao dr. Anas al-Sheikh Ali, direktor londonskog ureda Međunarodnog instituta za islamsku misao (IIIT).

Prezentacije i rasprave tokom susreta ticale su se studijskih programa, nastavnih planova i programa, nastavnih materijala, profila osoblja i njihovih kompetencija, jezičkih sposobnosti, pitanja priznanja od strane države, specifičnosti islamskih nauka naspram islamskih studija, omjera između vjerskih i drugih predmeta, profila studenata, mogućnosti zapošljavanja nakon diplomiranja, izvrsnosti i osiguravanja kvalitete, finansiranja institucija, te saradnje u budućnosti.

Leave a Reply