Yearbook of Muslims in Europe, Volume 8

Godišnjak muslimani u Evropi (Yearbook of Muslims in Europe, Volume 8) pruža ažurirane informacije vezane za muslimane i njihov položaj u Evropi.

Od prošlog broja (Volume 7) pa nadalje, Godišnjak se objavljuje u novom formatu pokrivajući aktuelne i specifične teme u određnim državama. Tako sada izvještaji sadrže i najnovija istraživanja, transnacionalne veze, pravne i političke promjene koje su utjecale na muslimansko stanovništvo, te aktivnosti i inicijative muslimanskih organizacija iz promatranih zemalja. U dodatku se nudi i godišnji pregled statističkih i demografskih podataka.

Kako biste stekli uvid u novine sadrže članci objavljeni u Godišnjaku, ovdje donosimo poglavlje o Austriji:

Leave a Reply