Ulcinj: Konferencija o pitanjima identiteta i baštine

Ulcinj: Konferencija o pitanjima identiteta i baštine

U subotu, 14. oktobra, u Ulcinju je započela dvodnevna međunarodna konferencija pod nazivom “Identity Issues and Heritage Practices in the Balkans”. Konferenciju organizuju Centar za napredne studije (BiH), Institut za obrazovanje, baštinu i turizam (Albanija), Albanski institut za islamsku civilizaciju (Albanija), u saradnji sa Međunarodnim institutom za islamsku misao (Virginia, SAD) i Centrom za međukulturalno razumijevanje “Horizonti” (Crna Gora).


Konferencija je okupila 14 naučnika, istraživača i osoba iz prakse kako bi istražili složeno međudjelovanje između dinamike identiteta i praksi baštine na Balkanu. Područje Balkana ima bogato i raznoliko kulturno nasljeđe, oblikovano utjecajima različitih civilizacija kroz povijest. To se nasljeđe, međutim, često osporava i politizira, što dovodi do složenih pitanja identiteta koja nastavljaju oblikovati društveni, politički i ekonomski krajolik regije.


Neke od tema koje će biti prodiskutovane tokom konferencije su: Odnos između praksi i identiteta; Očuvanje i upravljanje baštinom; Odnos identiteta i sukoba; Utjecaj globalizacije i migracija na odnos između baštinskih praksi i dinamike identiteta; Uloga kulturne diplomatije u promicanju održivih javnih politika; Utjecaj turizma na baštinu i identitet; Odnos između političkih i ekonomskih sistema prilikom očuvanja ili uništavanja baštine; Uloga civilnog društva u očuvanju baštine i oblikovanju identiteta.