Ko je protiv „zapadnih vrijednosti“?

Prije nekoliko godina sam učestvovao u jednoj međunarodnoj konferenciji koja se bavila teškim pitanjima za „islamski svijet“ i za „Zapad“, te pitanjem kompatibilnosti „islamskih“ i „zapadnih“vrijednosti. Upravo je tako glasio naslov konferencije s tim da treba napomenuti da ovi pojmovi kod organizatora nisu bili ni pod kakvim nav...

Opširnije...