Znanje kao temeljni pojam islamske civilizacije

Franz Rosenthal, Trijumfalno znanje: koncept znanja u srednjovjekovnom islamu; prijevod: Enes Karić, Centar za napredne studije (CNS), Sarajevo, 2020. godine, 418. str.

Piše: Hamza RIDŽAL

U izdanju Centra za napredne studije u Sarajevu nedavno je publicirana knjiga Trijumfalno znanje: koncept znanja u srednjovjekovnom islamu. Riječ je o studiji Franza Rosenthala, orijentologa i dugogodišnjeg profesora Univerziteta Yale, u kojoj se autor bavi pojmom znanja u islamu i načinima razumijevanja znanja kroz islamsko srednjovjekovlje.

Međutim, ovdje nije riječ tek o nekom historiografskom bilježenju različitih oblika i poimanja znanja u jednom dalekom vremenu. Svi koncepti znanja kojima se Rosenthal bavi prisutni su i danas u intelektualnoj areni islamske misli, pa ova knjiga može biti od velike koristi svima koji žele proširiti vlastite spoznajne horizonte i sagledati korijene pojedinih oblika znanja u islamu.

Opširnije na: https://stav.ba/znanje-kao-temeljni-pojam-islamske-civilizacije/