Završena Sarajevska otvorena akademija: Studenti bogatiji za nova znanja

U srijedu, 12. juna 2024. godine u Sarajevu, završen je program Sarajevske otvorene akademije zaa generaciju 2023/2024. Tokom trajanja akademije, studenti sa različitih fakulteta u Sarajevu imali su priliku proširiti svoja znanja i vještine kroz modularna predavanja iz historije, ekonomije, međunarodnih odnosa i ekologije.

Pored redovnih predavanja u okviru četiri modula, polaznici su prisustvovali predavanjima gostujućih predavača, realizirali dva kluba knjige, te su kroz dvodnevnu ekskurziju imali jedinstvenu priliku da istraže bogatu baštinu iz perioda Srednjovjekovne Bosne.

Na završnoj ceremoniji dodijeljeni su certifikate polaznicima čime je simbolično obilježen kraj ovog programa.

Polaznici su izrazili zadovoljstvo, ističući stečena znanja i vještine koje nose sa programa. Istakli su da je akademija pružila jedinstvenu priliku za umrežavanje sa kolegama iz različitih oblasti kao i sa predavačima koji su svojim znanjem obogatili njihovo obrazovno iskustvo.

Sarajevska otvorena akademija, namijenjena studentima iz Bosne i Hercegovine, predstavlja inovativni i integrirani neformalni studijski program organiziran modularno u vidu pružanja temeljnih znanja iz područja humanističkih i društvenih znanosti. Organizatori programa su Centar za napredne studije i Fondacija Mulalić.