ZAVRŠENA IIIT EVROPSKA LJETNA ŠKOLA

Završnim obraćanjima i dodjelom certifikata 19. augusta 2015. godine završena je evropska ljetna škola Međunarodnog instituta za islamsku misao (IIIT) pod nazivomMuslims in Europe: Challenges of Pluralism.

Treću po redu ljetnu školu u Sarajevu organizovao je Centar za napredne studije u saradnjı sa londonskim uredom Međunarodnog instituta za islamsku misao i Evropskim institutom za epistemološke studije u Briselu i Fairfax institutom iz SAD-a. Domaćin evropske škole, kao i prethodne dvije godine, bio je Internacionalni univerzitet u Sarajevu.

Završne riječi učesnicima su uputili direktor CNS-a dr. Ahmet Alibašić i prorektor IUS-a dr. Mirsad Karić koji su tom prilikom uručili i certifikate. Sumiranjem utisaka kroz obraćanja nekolicine polaznika okončan je zvanični dio ljetne škole, dok je druženje nastavljeno uz koktel.

Program je prvenstveno bio namijenjen studentima na postidiplomskom i doktorskom studiju koji žele steći dodatne informacije i upoznati se sa savremenim pristupima u oblastima islamskih, humanističkih i socioloških nauka. Učesnici su imali priliku slušati predavanja eminentnih imena savremene islamske misli, te pripadnika akademske zajednice koji koristeći se modernim pristupom tretiraju islam i muslimane na različitim meridijanima svijeta. Program je okupio predavače poput dr. Jonathana Browna, dr. Jorgena S. Nielsena, dr. Omara Hasana Kasulija, dr. Fikreta Karčića, dr. Ziaudina Sardara, dr. Ermina Sinanovića, dr. Tube Boz, dr. Yaquba Mirze, dr. Younusa Mirze, dr. Jassera Aude, te dr. Ahmeta Alibašića.

Programu je prisustvovalo 24 učesnika iz jedanaest zemalja Evrope poput Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Rusije, Švedske, kao i iz balkanskih zemalja poput Albanije, Bugarske, Rumunije, Srbije, Crne Gore, te Bosne i Hercegovine.

Tokom 80 radnih sati programa, od 5-19. augusta, učesnici su imali priliku da, pored prisustva predavanjima renomiranih stručnjaka u svojim oblastima, predstave svoje istraživačke projekte na radionicama, te da  učestvuju u diskusijama tokom i u pauzama među sesijama. Također, pored posjete znamenitostima glavnog grada Bosne i Hercegovine, učesnici su posjetili Memorijalni centar Srebrenica-Potočari, turističke destinacije u Hercegovini poput Mostara, Počitelja i Blagaja.