Sarajevo: Održan seminar i promocija knjige o ljudskim pravima

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu održani su seminar i promocija knjige pod naslovom “Sloboda izražavanja u islamu: Osporavanje zakona o apostaziji i blasfemiji”, a u organizaciji Oslo koalicije o slobodi religije i uvjerenja i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.

Događaj je okupio stručnjake iz islamskih nauka i ljudskih prava koji su govorili i diskutovali o temama blasfemije, otpadništva i odnosa između islama i ljudskih prava na slobodu izražavanja i slobodu vjere ili uvjerenja.

Uvodne govore su održali dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu prof. dr. Mustafa Hasani, Lena Larsen direktorica Oslo koalicije o slobodi religije i uvjerenja te prof. dr. Ahmet Alibašić, profesor Fakulteta islamskih nauka.

Lena Larsen je istakla da je razlog pokretanja ovakvog projekta i organizacije seminara veoma loša reputacija koju islam ima kada je riječ o pitanjima apostazije i blasfemije.

Često čujemo da su religijski i sekularni glasovi suprotstavljeni jedni drugima. Stoga, želimo kreirati most putem kojeg će suprotstavljene strane razgovarati i pronaći nova rješenja. U ovom izdanju smo postigli smislenu konverzaciju, kvalitetne doprinose, posmatrali smo tradiciju samu po sebi, ali i trenutno stanje. Također, iznalazimo i moguće načine reforme. Glavna poruka bi bila da ova tema mora biti depolitizovana te je potreban znanstveni pristup za smislenu konverzaciju – kazala je Larsen.

Kao izdavač i kao domaćin ovog skupa, prof. dr. Ahmet Alibašić izjavio je kako postoji vrlo dobar razlog za govor o ovim temama, posebno zbog toga što je i kod nas, u RS, ovo temeljno ljudsko pravo pod snažnim udarom.

On ističe kako je namjera da se izbjegne scenarij u kojem bosanskohercegovački muslimani bi počeli revidirati svoju praksu i dostignuti stepen svijesti o značaju ovog ljudskog prava.

Realno, mi imamo jedan problem. Mi taj dostignuti stepen prakse nismo teološki legitimirali – poručio je profesor Alibašić.


Mr. Džermana Kurić, bivša savjetnica OSCE-a za borbu protiv netolerancije i diskriminacije muslimana smatra da je uvijek relevantno govoriti o slobodi izražavanja.

Mi ovdje govorimo o državama, kulturama, prostorima u kojima islam predstavlja kulturnu, simboličku i svaku drugu vrijednost, ali to nije tako samo tamo, to je tako i u nekim drugim prostorima, uključujući i ove ovdje. Zakoni o kojima mi konkretno ovdje govorimo koji su navodno inspirirani islamom, koji koriste ili zloupotrebljavaju određene islamske principe i norme, se koriste, prije svega, kako bi se upravljalo ljudima. Taj metod nama nije nepoznat. Način gdje se neko koristi limitiranjem prava na izražavanje kako bi smanjio prostor za raspravu, diskusiju i debatu, je nama, nažalost, nešto vrlo poznato. Mi trenutno, ok govorimo o ovome, imamo određene izazove vezano za prijedloge izmjena krivičnih zakona u ovoj državi kako bi se smanjila mogućnost rasprave i razgovora – kazala je Kurić.

Ocijenila je da je ta pojava alarmantna u društvu koje ljudi žele da imaju, društvu u kojem je svakome dovoljno dobro.

Mi ovdje, prije svega govorimo o tome kako to izgleda u nekim drugim državama, ali, također, i o tome kakav to efekat ima na građane i građanke BiH, Evrope, uključujući i muslimanske građane i građanke koji to prate, gledaju i vide putem društvenih mreža i šta se dešava u nekim od ovih zemalja, ali i šta se dešava u nekim zapadnoevropskim zemljama onda kada dolazi do napada na vrijednosti, principe ili čak predmete koje muslimani smatraju svetim. To su veoma, naglašavam, veoma izazovne debate i razgovori koji znaju biti bolni za neke ljude, a koji su nama neophodni – dodala je Kurić.


Seminar je baziran na knjizi Sloboda izražavanja u islamu: Osporavanje zakona o apostaziji i blasfemiji, koju je u bosanskom prijevodu objavio Centar za napredne studije.

Knjiga prilozima muslimanskih učenjaka, stručnjaka i aktivista kritički i konstruktivno progovara o teološkim, povijesnim i pravnim aspektima najrestriktivnijih državnih zakona širom svijeta. Mada zakoni o blasfemiji mogu ozbiljno kršiti slobode nemuslimanskih manjina, ovdje se posebna pažnja obraća na njihov utjecaj na muslimane, odnosno kako ovakvi zakoni služe moćnim grupama da ušutkaju neslaganje i uguše kritičku misao.

(Preporod.info)