PRIKAZ: Bosanska verzija priručnika o slobodi vjere ili uvjerenja

Sloboda vjere ili uvjerenja: priručnik, urednici Tore Lindholm, W. Cole Durham Jr., Bahia G. Tahzib-Lie, prevod Nedim Begović i Azra Mulović, Sarajevo, Centar za napredne studije, 2015, str. 527.

Godine 2004. poznati holandski izdavač Brill u svom imprintu Martinus Nijhoff Publishers, koji je specijalizovan za međunarodno javno pravo, objavio je u ime Oslo koalicije za slobodu vjere ili uvjerenja opsežnu knjigu pod naslovom Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook (Pomoć slobodi vjere ili uvjerenja: priručnik). Ovu knjigu uredili su Tore Lindholm, iz Norveškog centra za ljudska prava u Oslu, W. Cole Durham Jr., sa  Brigham Young univerziteta u Provo, Utah (SAD) i Bahia G. Tahzib-Lie, specijalni izaslanik norveškog ministarstva vanjskih poslova za UN.

Štampanje prurčnika podržalo je Kraljevsko norveško ministarstvo vanjskih poslova

 

Podrška slobodi vjere ili uvjerenja

Publikacijom ovog priručnika obilježena je dvadeseta godišnjica usvajanja Deklaracije o uklanjaju svih oblika netolerancije i diskriminacije temeljenih na vjeri ili uvjerenju koju je Generalna skupština OUN usvojila 25. novembra 1981. Na 1017 stranica ovaj priručnik je obuhvatio radove više od pedeset svjetskih stručnjaka za pitanja slobode vjere ili uvjerenja (nereligijski pogledi na svijet). Raspravljana su pitanja koja se tiču filozofskih osnova i historije religijskih ljudskih prava, medjunarodnih propisa o slobodi vjere ili uvjerenja, mehanizama i procedura za njihovu zaštitu, sporna pitanja u ovoj oblasti kao što su registracija vjerskih zajednica, religija i gender, prava roditelja i djece, novi religijski pokreti, prozelitizam te prigovor savjesti. Osim toga, priručnik je obuhvatio i praktična pitanja, kao što su promocija tolerancije putem obrazovanja, medjureligijski dijalog, zajednički religijski napori da se riješe društveni problemi i inicijative za rješavanje sukoba u ovoj oblasti.

Nakon objavljivanja, ovaj priručnik je dobio brojne pohvale i uključen je u nastavne programe brojnih univerziteta, uključujući i Univerzitet u Sarajevu.

 

Skraćena bosanska verzija

U septembru ove godine, Centar za napredene studije u Sarajevu (CNS), kojim rukovodi agilni dr. Ahmet Alibašić, objavio je skraćenu verziju ovog priručnika. Ta skraćena verzija na 527 strana obuhvata uvod, četrnaest članaka i zaključak. Za potrebe bosansko-hercegovačkog izdanja dodat je i pregledan i dokumentovan članak  o savremenom regulisanjnu slobode vjere ili uvjerenja u BiH, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori koji je napisala mr. Ehlimana Memišević sa Pravnog fakulteta u Sarajevu. Tekstove uključene u priručnik preveli su s engleskog dr. Nedim Begović, sa Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, i Azra Mulović, prevodilac u CNS.

Ovim izdavačkim poduhvatom obogaćena je literatura o religijskim ljudskim pravima na bosanskom jeziku, koja je počela da se razvija tokom posljedjenje dvije decenije i to prvo putem prevodjenja odgovarajućih članaka, knjiga i dokumenata a sada i prevodom iz najautoritativnijeg priručnika u ovoj oblasti. Toj literaturi doprinijeće i magistarski i doktorski radovi iz oblasti religije i prava kojoj se na Univerzitetu u Sarajevu sve više posvećuje pažnja.

Ovaj priručnik na bosanskom jeziku biće dragocjeno referentno djelo za one koji se akademski  ili profesionalno bave društvenom i pravnom dimenzijom religije, aktivistima u oblasti ljudskih prava tako i opštoj čitalačkoj publici.

Piše dr. Fikret Karčić

(Izvor: Oslobođenje, 24.10.2015.)