POZIV: „DEMOGRAFSKI IZAZOVI U BOSNI I HERCEGOVINI I SVIJETU“

INTERNACIONALNA NAUČNA KONFERENCIJA

„DEMOGRAFSKI IZAZOVI U BOSNI I HERCEGOVINI I SVIJETU“

Sarajevo, 8. i 9. juni 2023. god.


Internacionalna naučna konferencija – „Demografski izazovi u Bosni i Hercegovini i svijetu“, posvećena je aplikativnoj nauci. Istraživači koji se bave naukom o stanovništvu teže razumijevanju uticaja prirodnih i društvenih pojava na stanovništvo u prostoru koji ih okružuje. Samim time istraživanja se odnose na objektivan svijet oko nas.

Osnovni cilj konferencije je upoznati naučnike i širu javnost sa rezultatima najnovijih naučnih istraživanja domaćih i inostranih stručnjaka, te na taj način omogućiti bolji prijenos naučnih postignuća u politiku i praksu razvoja stanovništva. Želja nam je uspostaviti bolju saradnju naučnika sa univerziteta, naučnih ustanova, te stručnjaka iz različitih srodnih disciplina i djelatnosti, ali i donosioca političkih odluka iz Bosne i Hercegovine i svijeta, na zajedničkom interesnom području iz nauke i demografske prakse.

Naučnici koji se bave pitanjima razvoja stanovništva mogu i moraju značajno doprinijeti razumijevanju prirodnih i društvenih procesa u kontekstu problema koji opterećuju savremeno stanovništvo. Na temelju navedenih činjenica, ovu Konferenciju posvećujemo aplikativnoj nauci, s težnjom da ona bude daleko više zastupljena unutar prostora u kome živimo i stvaramo.


Organizatori: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Centrom za napredne studije i Geografskim društvom u FBiH


Web-stranica konferencije: www.demobos.pmf.unsa.ba


VAŽNI DATUMI

Prijava za učešće: do 7. aprila 2023. godine

Prijava sažetaka i naslova rada: do 7. aprila 2023. godine – sažetak treba da sadrži maksimalno do 250 riječi, te 5 ključnih riječi.

Obavijest o prihvaćenim radovima: 19. april 2023. godine

Objava programa konferencije: 21. maj 2023. godine

Slanje kompletnog rada: do 27. avgusta 2023. godine

Slanje prijava, sažetaka i naslova radova: putem maila demobos@pmf.unsa.ba ili direktno preko web stranice konferencije. Abstrakti se šalju na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine i na engleskom. Strani autori šalju abstrakte na engleskom jeziku.

Vrijeme izlaganja rada: 15 minuta

Publikovanje radova: u okviru izdanja naučnog časopisa Geografski pregled (http://geografskipregled.pmf.unsa.ba/)

Registracija putem linka: 50 KM (25 EUR). Registracija se uplaćuje neposredno prije početka konferencije.

U cijenu registracije su uključeni certifikat o učešću, akreditacije, knjiga sažetaka i dva ručka.

Izlagači radova ne plaćaju registraciju.

Registracija putem maila demobos@pmf.unsa.ba ili direktno preko web stranice konferencije

Rok za registraciju: 14. maj 2023. godine


Pozivnicu za konferenciju „Demografski izazovi u Bosni i Hercegovini i svijetu“ možete pronaći i preuzeti ovdje: