Pokrenut program Sarajevske otvorene akademije

Danas, 11. maja 2022. godine, u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu, započela je sa radom Sarajevska otvorena akademija.


Riječ je o neformalnoj integralnoj obrazovnoj platformi baziranoj na interdisciplinarnom i holističkom pristupu. Organizatori programa su  Centar za napredne studije i Fondacija Mulalić. Između brojnih prijavljenih aplikanata, odabrano je dvadeset pet istaknutih studenata sa različitih univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Zenici.

U ime organizatora, program je otvorio  dr. Mirza Sarajkić, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i voditelj projekta. U svom obraćanju dr. Sarajkić se zahvalio polaznicima na odabiru programa, te predstavio program i ciljeve akademije. Istaknuto je da živimo u krajnje fluidnom i otvorenom društvu koje zahtijeva neprestano proširivanje saznanja o kompleksnoj geografiji savremenog svijeta.


Otvorenost ka novim znanjima te interakcija sa različitim kulturalnim i akademskim iskustvima, nema alternativu. Stoga je cilj Sarajevske otvorene akademije da okupi mlade intelektualce, profesore i istraživače, te da im bude platforma za dalje usavršavanje i akademski razvoj, a radi dobrobiti svih nas – zaključio je dr. Sarajkić.


Nastava će se izvoditi tokom dva semestra kroz modularna i monotematska predavanja, posjete muzejima, pozorištu, kao i naučnu ekskurzija o srednjovjekovnom i osmanskom naslijeđu BiH koja je planirana za mjesec august.

Prvo predavanje je održao dr. Hamza Karčić na temu Akteri u međunarodnim odnosima.