Počeo Program istraživačke obuke

SARAJEVO, 14. maj 2022.

U subotu, 14. maja 2022. godine, počela je dvodnevna radionica u okviru Programa istraživačke obuke u organizaciji Centra za napredne studije. Učešće je uzelo 14 polaznika sa različitih univerziteta i institucija iz Bosne i Hercegovine.


Glavni ciljevi programa istraživačkog podučavanja su unapređenje istraživačkih vještina mlađih istraživača i doprinos razvoju zdrave naučne istraživačke kulture u Bosni i Hercegovini.

Program pruža polaznicima iskusne istraživače kao mentore, dr. Aminu Isanović-Hadžiomerović i dr. Nedim Begović, koji će ih savjetovati i nadgledati tokom faze implementacije njihovih istraživačkih projekata.

Teorijski okvir pristupa istraživačkom radu je pružio dr. Nedim Begović. U svom izlaganju dr. Begović je istaknuo važnost pristupu istraživačkog rada, jer je on prije svega javni stav autora te kao takav mora biti argumentiran. U drugom dijelu dvodnevne radionice, mladi istraživači će imati priliku da predstave svoje prijedloge istraživanja te da zajedno sa drugim polaznicima, uz vodstvo mentora, detektovati dobre strane kao i manjkavosti prijedloga koje će biti ispravljene u narednom periodu.


Ova obuka se ne okončava radionicom, nego se nastavlja prema sljedećem planu: