Počela šesta CNS ljetna škola

U petak, 26. augusta 2016. godine počela je ljetna škola pod nazivom „Islam in Contemporary World“. Ljetnu školu je već šestu godinu zaredom organizuje Centar za nepredne studije uz podršku partnera Centra za međukulturno razumijevanje „Horizonti“ iz Podgorice, Centra za dijalog-Vesatijja, te Centra za lično i profesionalno usavršavanje iz Sarajeva.

Učesće na ovogodišnjoj CNS ljetnoj školi uzelo je 40 studenata dodiplomskog i postdiplomskog studija iz balkanskih zemalja, te nekoliko evropskih zemalja poput Turske, Rusije i Velike Britanije.

Osmodnevni program, koji je počeo u Podgorici i završava 2. septembra u Sarajevu obuhvata predavanja dr. Fikreta Karčića, dr. Ferida Muhića, dr. Ahmeta Alibašića, dr. Ermina Sinanovića, dr. Dževade Šuško, dr. Mirza Sarajkića, dr. Haruna Karčića, mr. Amela Kovačevića, te Omera Kajoshaja, Muhameda Jusića, i Hasana Nuhanovića.

Leave a Reply