Održan seminar za profesore medrese iz Podgorice

Proteklog vikenda, 18-19. novembra 2017. godine, u organizaciji Centra za napredne studije, u Sarajevu je održan seminar pod nazivom Savremene metode i oblici rada u vjerskim školama.

Cilj seminara bio je prezentovanje savremenih metoda obrazovanja, kao i njihova primjena u vjerskim školama. Seminar je bio namijenjen nastavnicima i pedagoškom osoblju Medrese “Mehmed Fatih” iz Podgorice.

Seminar je okupio više od 30 nastavnika i pedagoga medrese iz Podgorice, koji su imali priliku slušati izlaganja, ali i diskutovati sa vrsnim poznavaocima teme seminara poput dr. Muje Slatine, dr. Dine Sijamhodžić-Nadarević i mr. Amine Isanović-Hadžiomerović.

Neke od tema koje su, teorijski i praktično, obrađene tokom dvodnevnog seminara bile us Stilovi pedagoškog vođenja u nastavnom procesu, Planiranje i priprema za nastavu, Ocjenjivanje učenika, Primjena savremenih nastavnih strategija u planiranju i izvođenju nastave.

Leave a Reply