Novo izdanje: Kur'anska terminologija (lingvistička i semantička analiza)

Kur'anska terminologija: lingvistička i semantička analiza

Krajem jula 2019. godine, u izdanju Centra za napredne studije iz štampe je izašla publikacija Kur'anska terminologija: lingvistička i semantička analiza autora Balila Abd Al-Karima. Ona predstavlja bosanski prijevod djela Qur’anic Terminology: A Linguistic and Semantic Analysis, koji je pripremio Almir Fatić.

Ovo detaljno djelo ima za cilj ima dati širi rječnik ključnih kur’anskih termina i utvrditi značenja tih termina, semantička i lingvistička, unutar kur’anskog konteksta. Ne postoji ispravan način razumijevanja Kur’ana ili što je moguće preciznije objašnjenje značenja njegovih ajeta bez izučavanja kur’anske terminologije i pojmova. Uzeti zajedno, oni ne samo da sumiraju univerzalne istine religije (veliki moralni kod) već, također, oživljavaju Tekst i daju mu nevjerovatnu živost, preciznost i fleksibilnost, obogaćujući komunikaciju kur’anske poruke kroz njihovu zadivljujuću i sveobuhvatnu narav.

***

Ovo djelo objavljuje se kako bi se proširio diskurs i povećala svjesnost o pitanjima islamskog umjetničkog izražavanja i njegovih konačnih ciljeva i zadataka. Nema sumnje da je predmet specijaliziran, ali se nadamo da će najveći broj i općih i specijaliziranih čitalaca imati koristi od ponuđene perspektive i općih pitanja koja su istraživana.

***

Kur’anska Objava donosi niz pojmova koji, uzeti zajedno, sumiraju univerzalne istine religije. Međutim, ne postoji način ispravnog razumijevanja Kur’ana bez izučavanja njegove terminologije, koja je ključ u pristupanju Božijoj volji.

***

Značenja datih kur’anskih termina varirat će zavisno od načina i konteksta u kojima se koriste, i od pitanja u vezi s kojima se spominju. Baš kao što pojam stvara termin, tako i termin i njegova upotreba oblikuju pojam. Kao terminološka analiza Kur’ana, ova studija istražuje termine unutar njihovih odgovarajućih semantičkih i lingvističkih konteksta. Ispravna komunikacija može se odvijati samo onda kada su pojmovi o kojima se raspravlja jasno definirani i shvaćeni i kada se termini koriste precizno.


Balil Abd al-Karim (r. 1982) doktorirao je islamske nauke i komparativne religijske studije na Fakultetu Usul al-Din, Emir Abd Al-Kader na Univerzitetu islamskih nauka u Alžiru. Objavio je veliki broj članaka u časopisima poput Islamiyya al-ma'rifa, Journal of Emir Abd Al Kader i Al-Miyar, i drugim.