Novo izdanje CNS-a: Islamska pravna kultura u tranziciji: eseji u čast Fikreta Karčića

Islamska pravna kultura u tranziciji: eseji u čast Fikreta Karčića

Centar za napredne studije predstavlja publikaciju Islamska pravna kultura u tranziciji: eseji u čast Fikreta Karčića.  Urednici su Ahmet Alibašić, Mustafa Hasani, Senad Ćeman i Nedim Begović.
Islamska pravna kultura u tranziciji: eseji u čast Fikreta Karčića

Između korica ove knjige sabrani su prilozi koje su njihovi autori kao prijatelji i kolege profesora Fikreta Karčića napisali njemu u čast a u povodu obilježavanja četrdeset godina njegovog aktivnog naučno-istraživačkog i nastavničkog djelovanja.

U prvom dijelu su radovi o temama kojima se profesor Karčić bavio u svom naučno-istraživačkom radu: historija šerijatskog prava i islamskih institucija, islam u savremenom svijetu i posebno na Balkanu, religija i pravo. Svoje radove u ovom dijelu knjige potpisuju reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, Enes Karić, monsinjor Mato Zovkić i drugi. Drugi dio ove publikacije su dijelom refleksija na vremena u kojima je profesor Karčić djelovao, ali imaju i ličnu notu. Tu nalazimo tekstove Hilme Neimarlije, Tarika Haverića, Kari Vogta, Tore Lindholma i drugih.

Knjiga sadrži ličnu, prigodnu i selektivnu biografiju i bibliografiju radova profesor Karčića što istraživačima koji se bave ovim i srodnim temama može poslužiti kao putokaz kroz naučno-istraživačko putovanje.

Kompletno djelo u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.