Kozarac: Održan seminar o ljudskim slobodama

U organizaciji Centra za napredne studije, proteklog je vikenda (26-27. februar) održan dvodnevni seminar u Kozarcu pod nazivom Ljudske slobode: pravni aspekti i književne perspektive. Seminar je bio namijenjen za učenike osmih i devetih razreda.

Prvi dan seminara bio je posvećen Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, kada su se učesnici upoznali sa temeljnim karakteristikama Europske konvencije, s posebnim akcentom na slobodu izražavanja, slobodu okupljanja, online prostor i govor mržnje. Fokus drugog dana seminara je usmjeren ka individualnim i kolektivnim ljudskim pravima u bosanskohercegovačkoj književnosti, obrađujući teme kao što su: književnost kao medij razvoja slobode mišljenja, individualni i kolektivni identiteti, ideologija, stereotipi i žena u književnosti i medijskoj kulturi.

Aktivnosti u okviru seminara će se zaokružiti odlaskom učesnika na edukativnu ekskurziju, u okviru koje će biti upriličena posjeta najznačajnijim obrazovnim i kulturnim institucijama Tuzlanskog kantona, gdje će se učesnici upoznati sa čitavim procesom sticanja znanja i kulturne naobrazbe koje su ključne spone razvoja, ne samo slobode mišljenja već i cjelokupnog razvoja jedne individue.