Konferencija: Demografski izazovi u Bosni i Hercegovini i svijetu

Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet u saradnji sa Centrom za napredne studije i Geografskim društvom u Federaciji Bosne i Hercegovine organizira međunarodnu naučnu konferenciju na temu Demografski izazovi u Bosni i Hercegovini i svijetu, koja će se održati 8. i 9. juna 2023. godine u prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu.


Osnovni cilj konferencije je upoznati naučnike i širu javnost sa rezultatima najnovijih naučnih istraživanja domaćih i inostranih stručnjaka iz oblasti demografije, te na taj način omogućiti bolji prijenos naučnih postignuća u politiku i praksu razvoja stanovništva. Uspostavljanje bolje saradnje naučnika sa univerziteta, naučnih ustanova, te stručnjaka iz različitih srodnih disciplina i djelatnosti, ali i donosioca političkih odluka iz Bosne i Hercegovine i svijeta na zajedničkom interesnom području iz nauke i demografske prakse je od krucijalnog značaja, naročito za Bosnu i Hercegovinu, koja se u recentnom periodu suočava sa nizom demografskih problema.

Konferencija obuhvata čitav set važnih demografskih tema, ali i pitanja poput društvene nejednakosti, rješavanja društvenih konflikata, razvoja kulture i njene geografske distribucije, kao i usvajanje politika od značaja za razvoj neke zajednice.

Program konferencije realizira se dva dana u devet sesija, a učešće će uzeti preko 50 stručnjaka iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Mađarske, Španije i Turske dok će biti prezentirano oko 40 radova na prethodno navedene teme.

Glavni izlagač naučnog skupa je prof. dr. Ismet Akova sa Univerziteta u Istanbulu (Turska), a neki od učesnika su i  prof. dr. Albert Esteve Palos, demograf u Centru za demografske studije u Barceloni (Španija), prof. dr. Peter Remenyi i prof. dr. Norbert Pap sa Univerziteta u Pečuhu (Mađarska), kao i mnogi drugi profesori i stručnjaci iz prakse iz Bosne i Hercegovine, regije i šire.

Ovdje možete preuzeti brošuru sa opisom konferencije, programom i sažecima radova.