Edukativni video serijali

Centar za napredne studije najavljuje emitovanje četiri videoserijala koja će premijerno biti prikazana na YouTube kanalu Centra. Kroz četrdeset osam emisija se obrađuju sljedeći moduli:

Islamska umjetnost

Islamska pedagogija

Filozofija moralnog odgoja

Historija šerijatskog prava

Kroz module Islamska umjetnost Filozofija moralnog odgoja nas vodi dr. Nusret Isanović. Modul o islamskoj pedagogiji nam donose dr. Dina Sijamhodžić Nadarević i mr. Ahmed Čolić, a historiju šerijatskog prava nam objašnjava dr. Nedim Begović.