Bugojno: Tribina o slobodi vjere

U četvrtak, 26.05.2016. godine u sklopu „506. Dana Ajvatovice” u Medžlisu islamske zajednice Bugojno održana je tribina „Sloboda vjere u javnom prostoru” uz podršku Centra za napredne studije. Uvodničar je bio Emir Kovačević.

Sloboda misli, savjesti i vjere temeljno je ljudsko pravo definirano međunarodnim pravom. Međunarodni i domaći pravni izvori govore o ovom pravu, njegovoj zaštiti i njegovim ograničenjima. Bosna i Hercegovina je post-socijalistička i post-ratna zemlja sa specifičnim ustavnim uređenjem. U tom svjetlu i dalje se pokušava odrediti pravo mjesto koje religija/vjera treba da ima u našem društvu.

Tribina je pod lupu stavila individualna vjerska prava i način na koji se sloboda vjere razumijeva u javnom prostoru koji zajedno dijele svi bh. građani.

Emir Kovačević je prezentirao praksu pravne zaštite slobode vjere na radnom mjestu u SAD-u, posebno se fokusirajući na pravne instrumente zaštite kao što su „razumna prilagodba” i „posebne poteškoće”. Kovačević je naglasio da u SAD postoji širok okvir za ispoljavanje vjerskih prava na radnom mjestu i da je naglasak američkog zakonodavstva na omogućavanju slobode vjere, za razliku od prakse Evropskog suda u Strazburu koja je usmjerena na zabranu i diskriminaciju. Također, intencija američkog zakonodavstva je da ne dovodi radnike u poziciju da biraju između principa svoje vjere i očuvanja radnog mjesta, kazao je Kovačević.

[youtube //www.youtube.com/watch?v=6yZH6I448YQ]


Emir Kovačević rođen je 1961. godine u Banovićima. Pravni fakultet završio je u Sarajevu, a u istom gradu 1999. godine otvara i advokatsku kancelariju. Ispred Islamske zajednice u BiH aktivno je angažiran u radu Međureligijskog vijeća u BiH. Kao koordinator pravne ekspertne grupe Međureligijskog vijeća je na izradi nacrta Zakona o pravnom statusu crkava i vjerskih zajednica u BiH i Zakonu o zabrani diskriminacije. Objavio je više radova o temi slobode vjere, a krajem 2013. godine i knjigu “Sloboda vjere u presudama Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu”.