Alkalaj i Vllasi na Međunarodnoj konferenciji Balkan 2030

Balkan 2030 – Balkan u EU i NATO, mir u Evropi!

Centar za napredne studije iz Sarajeva i Institut za političke studije “Sami Frashëri” iz Tirane organiziraju međunarodnu konferenciju „Balkan 2030 – Balkan u EU i NATO, mir u Evropi!”, koja će se održati 9. i 10. juna 2022. godine u Sarajevu.


Svoj dolazak su između ostalih potvrdili ambasador Bosne i Hercegovine u UN-u i bivši ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine dr. Sven Alkalaj i bivši predsjednik Saveza omladine Jugoslavije i politički aktivista sa Kosova Azem Vllasi.


Konferencija će obuhvatiti nekoliko važnih geopolitičkih tema u kontekstu nove političke realnosti. Program je podijeljen na tri sesije uz učešće gostiju iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Crne Gore, Makedonije, Srbije, Bugarske, Hrvatske i Kosova.


Ostali učesnici Konferencije su: Razim Čolić, Haris Hrle, Emir Hadžikadunić, Ensar Eminović, Eldin Kajević, Adnan Kapo, Sead Turčalo, Hamza Karčić, Ešref Kenan Rašidagić, Reuf Bajrović, Aleksandra Dimovska, Margarita Assenova, Mentor Beqa, Mirela Imširović, Ardian Muhaj, Vehap Kola, Vladimir Vladimirov, Nikolay Krastev, Admir Mulaosmanović, Momčilo Radulović i Adnan Muratović.

 

Kompletan program konferencije je dostupan ovdje