Ciklus webinara s dr. Amber Khan / Series of webinars with Dr Amber Khan

Ciklus webinara s dr. Amber Khan / Series of webinars with Dr Amber Khan


Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” u saradnji s Centrom za islam u savremenom svijetu (CICW) i Centrom za napredne studije u maju 2023. organizira besplatan serijal webinara “Let’s Talk About What We Aren’t Talking About!” koji će obuhvatiti teme značajne za odgoj i obrazovanje u savremenom društvenom kontekstu, a o kojima se malo govori unutar našeg obrazovnog sistema (pubertet i promjene koje on donosi, seksualnost i identitet, mentalno zdravlje, pozitivna upotreba tehnologije…) Posebna prednost ovog serijala webinara je što će ove teme obraditi u svjetlu islamskih rješenja i preporuka koje se mogu pronaći unutar islamskih svetih tekstova.

Webinari su namijenjeni učiteljima/učiteljicama, nastavnicima/nastavnicama, roditeljima, aktivistima/aktivisticama i svima onima koji rade s mladima u različitim formama, s ciljem da kao odgajatelji budu u potpunosti angažirani u stvarnosti današnjeg konteksta, kao što je Poslanik, a.s., bio u potpunosti angažiran u svojoj kontekstualnoj stvarnosti i da usvoje metodologiju koja će im pomoći da ovaj pristup na najuspješniji način primijene u radu s mladim osobama. 

PRIJAVI SE OVDJE


Center for Education and Research “Nahla” in cooperation with the Center for Islam in the Contemporary World (CICW) and the Center for Advanced Studies is organizing a free webinar series “Let's Talk About What We Aren't Talking About!” in May 2023. which will cover topics important for upbringing and education in the contemporary social context, and about which little is said within our educational system (puberty and the changes it brings, sexuality and identity, mental health, positive use of technology…) A special advantage of this webinar series is that it will address these topics in the light of Islamic solutions and recommendations that can be found within Islamic holy texts.

Webinars are intended for teachers, teachers, parents, activists and all those who work with young people in different forms, with the aim that as educators they are fully engaged in the reality of today's context, just as the Prophet, peace be upon him, was fully engaged in his contextual reality and to adopt a methodology that will help them to apply this approach in the most successful way in working with young people. 

REGISTER HERELOKACIJA/ LOCATION: Zoom

Jezik/Language: engleski/English

PRIJAVA/REGISTRATION: Prijavni formular/Registration form

Pohađanje programa je BESPLATNO. Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila: info@nahla.ba.


O predavačici/About lecturer:

Nakon stjecanja zvanja doktorice osteopatske medicine u Školi za osteopatsku medicinu Zapadne Virdžinije dr. Amber Khan je nastavila sa zdravstvenim obrazovanjem i angažmanom. Od 2010. godine radi kao zdravstvena edukatorica za mlade. Predaje zdravstveno obrazovanje u školama i društvenim centrima s fokusom na obrazovanje o fizičkom, socijalnom, mentalnom, reproduktivnom i seksualnom zdravlju. Također je predsjedavajuća Odbora za obrazovanje Islamskog medicinskog udruženja Sjeverne Amerike (IMANA) od 2015. godine i edukatorica u Institutu za porodicu i mlade od 2021. godine. Članica je istraživačkog tima Islamske školske lige Amerike (ISLA) koji zajedno s Institutom za socijalnu politiku i razumijevanje (ISPU) i Inicijativom za islam i medicinu (II&M) radi na izradi priručnika za islamske škole. Autorica je prvog zdravstvenog kurikuluma za muslimansku omladinu koji odgovara na najznačajnija pitanja iz oblasti zdravlja iz perspektive islamskog načina života.

After graduating from West Virginia School of Osteopathic Medicine, Amber Khan went on to pursue health education. She has been a Muslim youth health educator since 2010. She teaches health education at schools and community centers focusing on physical, social, mental, reproductive, and sexual health education. She is also the chair of the Education Committee for the Islamic Medical Association of North America (IMANA) since 2015 and community educator for the Family and Youth Institute since 2021. Dr Khan is a part of the Islamic Schools League of America (ISLA) research team alongside the Institute of Social Policy and Understanding (ISPU) and Initiative on Islam and Medicine (II&M) that is working to create a toolkit for Islamic schools. She has written the first health curriculum for Muslim youth, the first of its kind to tackle the most common health concerns by putting the Islamic way of life at the forefront of its answers.