Spol i ravnopravnost u muslimanskom porodičnom pravu

NaslovSpol i ravnopravnost u muslimanskom porodičnom pravu (Bosnian)
Naslov originala Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition
PrevodilacNedim Begović
Godina izdanja2020
IzdavačCentar za napredne studije
FormatB5
UvezMehki
ISBN978-9926-471-23-1
Broj stranica302
Cijena20,00 KM
Dostupno uCentar za napredne studije
KontaktEmail: office@cns.ba, telefon: 033716042
Autor(i), , ,

Ravnopravnost spolova je moderni ideal koji je tek odnedavno, sa širenjem ljudskih prava i feminističkih diskursa, postao svojstven općeprihvaćenim koncepcijama pravde. U islamu, kao i drugim religijskim tradicijama, ideja ravnopravnosti muškaraca i žena nije bila relevantna za koncepte pravde, niti dio pravnog pejzaža.

Ova knjiga istražuje političke i hermeneutičke izazove koje ideja ravnopravnosti spolova predstavlja islamskoj pravnoj tradiciji, probleme s kojima se suočavaju oni koji zagovaraju takvu ideju i njihove izglede za uspjeh.

Prvo poglavlje priprema teren skicirajući razvoje u politici religije, prava i spola u muslimanskim kontekstima u 20. st., fokusirajući se na dva ključna reformska teksta i njihove implikacije za aktuelne debate.

Sljedeća četiri poglavlja istražuju sadašnje praktične napore na planu pravne reforme u kontekstu životne društvene stvarnosti žena: u Egiptu, Maroku i globalnom Musawah pokretu.

Narednih pet poglavlja bave se temeljnim pitanjima o tome kako se ravnopravnost spolova pred zakonom može podržati unutar islamske tradicije, tretirajući ciljeve islamskog prava, hermeneutiku Kur'ana i hadisa i ulogu razuma i religijske etike.

Posljednje poglavlje primjećuje da se o ravnopravnosti mora razgovarati i na njenom ostvarenju raditi kroz širu društvenu i političku promjenu.

Spol i ravnopravnost u muslimanskom porodičnom pravu