Moć i granice komentara: Komentar al-Maqāme al-Rūmiyye nepoznatog autora

NaslovMoć i granice komentara: Komentar al-Maqāme al-Rūmiyye nepoznatog autora (Bosnian)
Godina izdanja2020
IzdavačCentar za napredne studije
FormatB5
UvezMehki
ISBN978-9926-471-51-7
Broj stranica250
Cijena30,00 KM
Dostupno uCentar za napredne studije
KontaktEmail: office@cns.ba, telefon: 033716042
Autor(i)

Predmetom interesovanja u ovoj knjizi jeste djelo Komentar al-Maqāme al-Rūmīyye (Šarḥ ‘alā al-Maqāma al-Rūmiyya). Osnovni tekst, al-Maqāme al-Rūmīyye, napisao je poznati književnik, učenjak, kadija i kazasker Šihāb al-Dīn al-Ḫafāğī, a napisan je kao neka vrsta literarne osvete šejhul-islamu Zekeriyyazade Yahya efendiji koji nakon al-Ḫafāğījeva službovanja u svojstvu kazaskera u Egiptu nije dozvolio da ovaj dobije novo željeno namještenje u službi. Nije poznato ko je autor ovoga komentara niti tačan datum njegova nastanka, ali se iz samoga teksta djela može zaključiti da je riječ o al-Ḫafāğījevom savremeniku.

Iz Uvoda  


Al-Ḫafāğījevo djelo, nastalo je u 17. vijeku kao kritika vlasti, odnosno kritika visokih vladajućih struktura njegova vremena, a relevantnost toj kritici, bez obzira na to da li je al-Ḫafāğī bio u pravu ili nije, osigurava činjenica da je bio na visokoj hijerarhijskoj poziciji onoga sistema. Komentatorova pozicija je potpuno suprotna al-Ḫafāğījevoj: on grčevito brani vlast nasrćući bjesomučno na al-Ḫafāğīja, koristeći se gotovo šokantnim falsificiranjima izvornoga teksta, visoko afektivnim jezikom i td. U nekoj eventualno razuđenoj interpretaciji, ova rasprava bi se mogla smatrati paraboličnom: vječni su napadi na vlast, i vječni su oni koji je brane.

Autor se ne zadovoljava neutralnom deskripcijom nego je suština, snaga njegova teksta u arbitrarnosti. To znači da autor djela kojima se bavi (prototekst i metatekst) ne drži na povijesnoj distanci, već upravo djeluje na njihovoj povijesnosti tako što ih odvažno, kompetentno i eruditski uvodi u svoje/naše vrijeme – na način na koji to čini svako kompetentno vrednovanje i arbitriranje.

Akademik,  prof. dr. Esad Duraković


Moć i granice komentara: Komentar al-Maqāme al-Rūmiyye nepoznatog autora

Munir Mujić (r. 1970) profesor je na Odsjeku za orijentalnu filologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Područje njegovog akademskog interesovanja jeste arapska književnost, arapska stilistika i arapski rukopisi. Objavio je knjige: Arapska stilistika u djelu Hasana Kafije Pruščaka (Sarajevo: Filozofski fakultet u Sarajevu, 2007), Tropi i figure u arapskoj stilistici (Sarajevo: Orijentalni institut u Sarajevu, 2011), u koautorstvu s Amrom Mulović: Izbor iz poezije Halila Mutrana (Kuvajt: Fondacija Abdulaziza Sauda al-Babtina za promociju poetskog stvaralaštva, 2010), u koatorstvu s Mirzom Sarajkićem: Savremena književnost Omana: Izbor iz poezije, romana i kratke priče (Sarajevo: CNS i Filozofski fakultet u Sarajevu, 2017), Susret arapske logike i ilm al-kalama u arapskoj retorici (Sarajevo i Dubai: CNS i Kalam Research and Media, 2017), Rječnik klasičnih arapskih termina: gramatika, književnost, stilistika, metrika: arapsko-bosanski (Sarajevo: CNS, 2019).