Savremeni pristupi Kur'anu i sunnetu

NaslovSavremeni pristupi Kur'anu i sunnetu (Bosnian)
Naslov originalaContemporary Approaches to the Quran and Sunnah
PrevodilacFikret Pašanović
Godina izdanja2019
IzdavačCentar za napredne studije, El-Kalem
FormatA5
UvezMehki
ISBN978-9926-471-28-8
Broj stranica227
Cijena19,00 KM
Dostupno uCentar za napredne studije
KontaktEmail: office@cns.ba, telefon: 033716042
Urednik

Početkom 2020. godine, u izdanju Centra za napredne studije i El-Kalema iz štampe je izašla publikacija Savremeni pristupi Kur'anu i sunnetu koju je uredio Mahmoud Ayoub. Ona predstavlja bosanski prijevod zbornika radova pod nazivom Contemporary Approaches to the Quran and Sunnah, a koji je pripremio Fikret Pašanović.

Savremeni pristupi Kur'anu i sunnetu

Kur’an i Sunnet dva su primarna izvora muslimanskog vjerovanja, prava i morala. Oni su i okvir islamskog svjetonazora i civilizacije. Kur’an je za muslimane osnova njihovog vjerovanja, a Sunnet okvir njihovog morala. Zajedno predstavljaju dva izvora Božanskog prava, koje je vodič čovječanstvu ka prosperitetu i sreći u ovom životu i blaženstvu na drugom svijetu.

***

I Kur’an i Sunnet Božije su objave. Kur’an, kao Božija komunikacija ili objava, poslat je Poslaniku posredstvom Džebraila, meleka objave. Sunnet, kao Božije nadahnuće, naučavao je i ustanovljavao poslanik Muhammed, a.s. Iako su Kur’an i Sunnet materijalno i formalno dva nezavisna izvora, oni su neodvojivo povezani dinamičkom vezom.

***

Kur’an je neiscrpan izvor izučavanja i jasno je da se naš odnos prema Knjizi uvijek treba zasnivati na dubokom i mudrom rasuđivanju, pažljivom posmatranju i mora biti stalno održavan. Sunnet našeg Poslanika u suštini nije zbornik vjerske literature, već živuća i dinamična sila kojom se svi muslimani nastoje koristiti kao modelom za svoje živote. Ovaj skromni doprinos nudimo kao malu svjetiljku koja će nam osvijetliti put na tom plemenitom traganju.