Slobodno vrijeme mladih: socijalnopedagoške refleksije

NaslovSlobodno vrijeme mladih: socijalnopedagoške refleksije (Bosnian)
Godina izdanja2014
IzdavačCentar za napredne studije
FormatB5
UvezMehki
ISBN978-9958-022-05-0
Broj stranica135,00 KM
Cijena18,00 KM
KontaktEmail: office@cns.ba, telefon: 033716042
Autor(i)

Knjiga se temelji na dva istraživanja od kojih je prvo sprovedeno prilikom izrade magistarskog rada. To istraživanje je pokazalo kako mladi u velikoj mjeri svoje slobodno vrijeme provode u različitim sportskim aktivnostima. Postignuti zaključak u autoru je uzrokovao nastanak znanstvenoistraživačke znatiželje za dolaskom do odgovora na pitanje ima li razlike između rekreativnog i profesionalnog bavljenja mladih sportom. U tu svrhu, provedno je i drugo istraživanje s ciljem stjecanja uvida u socijalnopedagoške refleksije profesionalnog i rekreativnog bavljenja mladih sportom.

Knjiga na svojim stranicama nastoji ponuditi odgovore, ne pretendujući da oni budu konačni, na neka od sljedećih pitanja: Kakav je stav mladih o slobodnom vremenu?, Kako mladi provode slobodno vrijeme?, Da li je slobodno vrijeme prostor za razvoj osobnosti mladih?, Postoji li relacija između kvaliteta provođenja slobodnog vremena mladih i porodične klime, životnih stilova, akademskog uspjeha?, Postoji li relacija između kvaliteta slobodnog vremena mladih i negativnih životnih stilova?, Da li i u kojoj mjeri se mladi u slobodno vrijeme bave sportom?, Da li je za razvoj osobnosti mladih bolji rekreativni ili profesionalni angažman u sportu?

Ovo je pokušaj da se rasvijetli socijalnopedagoška pozadina slobodnog vremena, ukaže na neke socijalnopedagoške refleksije slobodnog vremena mladih, i tako ponudi vlastiti prilog socijalnopedagoškoj analizi slobodnog vremena mladih.

Publikacija predstavlja udžbenik iz oblasti pedagogije, te predstavlja prilog pedagogiji slobodnog vremena, socijalnoj pedagogiji, kao i drugim srodnim disciplinama poput sociologije porodice ili sociologije mladosti.

Dr.sc Izet Pehlić predaje Školsku pedagogiju, Didaktiku, Pedagogiju poremećaja u ponašanju, Metodologiju istraživanja u odgojnim znanostima i Evaluaciju sociopedagoških programa i projekata na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Predaje i na Filozofskom fakultetu u Zenici. Objavio je veći broj znanstvenih i stručnih radova iz odgojnih znanosti, te je učestvovao na više znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Jedan je od utemeljitelja Odsjeka za socijalnu pedagogiju i voditelj Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje na Islamskom pedagoškom fakultetu Univereziteta u Zenici.