Kulturni atlas islama

NaslovKulturni atlas islama (Bosnian)
Naslov originalaThe Cultural Atlas of Islam
PrevodiociNusret Isanović, Ahmet Alibašić, Fikret Pašanović
Godina izdanja2023
IzdavačCentar za napredne studije
FormatA4
UvezTvrdi
ISBN978-9926-471-79-8
Broj stranica565
Cijena96,00 KM
Dostupno uCentar za napredne studije
KontaktEmail: office@cns.ba, telefon: 033716042
Autor(i),

Shvatajući suštinu islama u terminima koji se odnose isključivo na Kur’an i sunnet, cilj studije je prezentirati civilizacijske materijalne konkretizacije te suštine u prostoru i vremenu. S pravom se može tvrditi da je ova knjiga prva primjena fenomenološke metode na islam i njegovu civilizaciju u cjelini. Počinje ispitivanjem korijena i iskušenja, povijesne stvarnosti u kojoj je islam – vjera, kultura i civilizacija – rođen. Zatim se prelazi na definiciju suštine islamske civilizacije ili tevhid, njen prvi princip i srž. Ovo se temelji na eidetskoj viziji vjere islama. Nakon analize suštine slijedi analiza njezina oblikovanja u sistem ideja, sistem egzemplarnih aktualizacija i sistem društvenih institucija. Sva tri su zajednički oblikovala islamsku kulturu i civilizaciju, dala im svoj karakter i oblik, označila njihove dubine i druge dimenzije, te pripomogla usidrenje i podupiranje njihovog razvoja u povijesti. Na kraju, manifestacije islama u fenomenima kulture i civilizacije pregledane su pod kategorijama djelovanja, mišljenja i izražavanja, dajući tako sistemski prikaz relevantnih polja ljudske aktivnosti. Poglavlja 9 i 10 bave se manifestacijom na djelu. Poglavlja od 11 do 18 opisuju manifestaciju u mislima, a poglavlja od 20 do 23 propituju očitovanje u izražavanju.

Riječ “Atlas” može se odnositi na knjigu karata koje predstavljaju geografska obilježja fizičke, poljoprivredne, urbane, političke, ekonomske ili vojne prirode. Kulturna geografija je, međutim, još mlada; a metode za prevođenje kulturnih fenomena u vidljivi oblik daleko su od potpunog utvrđivanja i usavršavanja. Kartiranje kulturnih informacija težak je posao zbog složenosti i raznolikosti konstitutivnih materijala i činilaca koji utječu na njihov razvoj. Razumijevajući opasnosti takvog pionirskog zadatka, učinili smo ovaj prvi pokušaj izrade sveobuhvatnog “Atlasa” islamske kulture i civilizacije. “Atlas” se također može koristiti za označavanje knjige vizualno prikazanih informacija o određenoj temi. Naslov je stoga dodatno opravdan, budući da je ovdje uključeno obilje podataka o islamskoj kulturi i civilizaciji prikazanih u tablicama, grafikonima, hronologijama i slikama.

Ismaʿil R. al-Faruqi (1921-1986) je glasoviti palestinsko-američki islamski mislilac i komparativist religija. Predavao je na Centralnom institutu za proučavanje islama u Karačiju, na Univerzitetu McGill, na univerzitetima u Čikagu i Sirakuzi te na Univerzitetu Temple. Jedan je od osnivača Međunarodnog instituta za islamsku misao (IIIT). Napisao je, priredio ili preveo dvadeset i pet knjiga i objavio više od stotinu radova. Najznačajnija djela su mu: Tawhid: Its Implications for Thought and Life (izdanje na bosanskom: Tevhid: implikacije na mišljenje i život, El-Kalem i CNS, 2011), Islam and Other Faiths (izdanje na bosanskom: Islam i druge vjere, CNS, 2017), Islam: Religion, Practice, Culture & World Order (izdanje na bosanskom: Islam: religija, praksa, kultura i svjetski poredak, CNS, 2018).).

Luis Lamia al-Faruqi (Lois lbsen, 1926-1986) je ekspert za islamsku umjetnost i muziku. Diplomirala je muziku na Univerzitetu Montana 1948. godine, a zatim je nastavila studij na Univerzitetu Indiana, gdje je magistrirala 1949. godine. Zajedno sa suprugom Ismaʿilom, koautorica je Kulturnog atlasa islama koji je objavljen posthumno nakon smrti njih dvoje. Autorica je brojnih članaka objavljenih u periodici i renomiranim naučnim časopisima.