Teorija islamske umjetnosti: estetski pojam i epistemička struktura

NaslovTeorija islamske umjetnosti: estetski pojam i epistemička struktura (Bosnian)
Naslov originalaThe Theory of Islamic Art: Aesthetic Concepts And Epistemic Structure
PrevodilacA. Mulović
Godina izdanja2018
IzdavačCentar za napredne studije
FormatA5
UvezMehki
ISBN978-9958-022-77-7
Broj stranica100
Cijena10,00 KM
Dostupno u Centar za napredne studije
KontaktEmail: office@cns.ba, telefon: 033716042
Autor(i)

Božije jedinstvo kao princip ljepote možda je najčistiji izraz islamskog umjetničkog iskustva i onog što ono slavi. Zašto se islamska umjetnost razvijala tako kako se razvijala, kakve je oblike poprimala, kakva je logika u njenoj osnovi? Kakvu poruku muslimanski umjetnik pokušava prenijeti, kakvu emociju nastoji pobuditi? Ovaj rad na islamsku umjetnost gleda kao na predmet arheoloških istraživanja, a na njen razvoj kao na dio historijskih istraživanja umjetnosti u širem smislu. Istovremeno, on utire put jednom epistemološkom pomaku: od posmatranja islamske umjetnosti kao materijalnog pojma, koji se odnosi na lijepe raritete i relikte koji su izrasli iz islamske kulture i umjetničke kreativnosti, ka teorijskom pojmu koji se vezuje uz princip, svjetonazor, teoriju i metod.

***

Ovaj rad objavljen je da proširi diskurs i podigne svijest o pitanju islamskog umjetničkog izraza i njegovih konačnih ciljeva i zadataka. Tema je, bez sumnje, specijalistička, ali nadamo se da će većina i općeg i stručnog čitateljstva imati koristi od ponuđenih gledišta i istraženih obuhvatnih pitanja.


Idham Mohammed Hanash (r. 1961) predsjednik je Naučnog vijeća Fakulteta za islamsku umjetnost i arhitekturu na Međunarodnom univerzitetu za islamske nauke u Jordanu. Bavi se proučavanjem arapske kaligrafije, njezinih umjetničkih potencijala i vrednovanja. Napisao je nekoliko knjiga iz ove oblasti, među kojima se izdvajaju: Arapska kaligrafija u osmanskim dokumentima (Aman, Dar al-Minhadž, 1997), Arapska kaligrafija i pitanje umjetničke terminologije (Kuvajt, Revafid, 2008) i Teorija islamske umjetnosti: Estetski pojam i epistemička struktura (Herndon, IIIT, 2017).


PREUZIMANJE: Teorija islamske umjetnosti (estetski pojam i epistemička struktura) – Idham Muhammad Hanash