Religija kao pokretač razgovora: međureligijski dijalog za izgradnju mira na Balkanu

NaslovReligija kao pokretač razgovora: međureligijski dijalog za izgradnju mira na Balkanu (Bosnian)
Naslov originala Interreligious Dialogue for Peacebuilding in the Balkans
PrevodilacAzra Mulović
Godina izdanja2014
IzdavačCentar za napredne studije
FormatA5
UvezMehki
ISBN978-9958-0935-8-6
Broj stranica236
KontaktEmail: office@cns.ba, telefon: 033716042
Autor(i),

Knjiga je rezultat trogodišnjeg istraživačkog projekta o međureligijskom dijalogu u svrhu izgradnje mira na Balkanu. Istraživanje je provedeno u periodu 2006-2008, te je uključivalo obilazak nekolicine lokacija u regionu i intervjue učesnika ne tako davno završenih ratnih konflikta, kao i aktera međureligijskog dijaloga. Također, istraživanje je dopunjeno sa devet radionica organizovanih u sedam različitih sredina na Balkanu na temu „Mladi, rješavanje konflikata i međureligijski dijalog“.

Istraživači/autori knjige usredotočili su se na tri cilja: identikacija ključnih učesnika i aktivnosti u području međureligijskog dijaloga; analiza spomenutih aktivnosti, te izdvajanje „dostignuća-uzornih praksi“; treći cilj jeste pokušaj da se identifikuju aktuelne i buduće potrebe koje će biti smjernice održive politike međureligijskog dijaloga na Balkanu.

Knjiga je podijeljena u pet poglavlja. Prvo poglavlje donosi teorijsku i metodološku razradu studija o međureligijskom dijalogu. Drugo poglavlje, kroz pregled međureligijskih dijaloga na Balkanu, postavlja kontekstualni okvir za dalju analizu. Treće poglavlje govori o strukturalnom razvoju i pitanjima od zajedničkog interesa u međureligijskom dijalogu za izgradnju mira u ovom dijelu svijeta. Četvrto se fokusira na glavna dostignuća i izazove u međureligijskom dijalogu na tretiranom području, dok peto poglavlje skicira određene preporuke za učesnike u međureligijskom dijalogu na području Balkana koji zagovaraju, provode i razvijaju aktivnosti i projekte na polju religije.

Knjiga također sadrži i popis bibliografskih jedinica korištenih pri sprovođenju istraživanja i pisanju knjige, kao i indekse ličnosti, organizacija, te pojmova relevantnih za tematiku kojom se knjiga bavi.

Knjiga „Religija kao pokretač razgovora“ je primjer sveobuhvatne analiza postojećeg stanja međureligijskog dijaloga za izgradnju mira u jugoistočnoj Europi. Ona se temelji na empirijski utemeljenim i politički usmjerenim istraživanjima koja se sprovode na čitavom Balkanu. Studija oslikava trenutnu situaciju na polju međureligijskih odnosa u ovom dijelu svijeta, bacajući svjetlo na dosadašnja postignuća i izazove međureligijskog dijaloga za izgradnju mira, te nudi preporuke u skladu sa vremenom u kojem živimo.

Za razliku od Richarda Rortya koji smatra kako religija može biti „kočnica razgovora“ među pripadnicima različitih religijskih skupina, autori ove knjige smatraju kako su upravo religijske teme dobro polazište za razgovore među ljudima, te takvi razgovori mogu prerasti u presudan dijalog kada se radi na izgradnji mira.

Ina Merdjanova je profesorica na Trinity College-u u Dablinu. Njena polja interesovanja su religija i politika u post-komunističkim društvima, muslimani na Balkanu, islam, islam u Evropi, muslimansko-kršćanski dijalog i teme koje su u vezi sa navedenima. Bila je direktorica Centra za međureligijski dijalog i predupređivanje konflikta pri Univerzitetu Sv. Kliment Ohridski u Sofiji (2004-2010).

Patrice Brodeur je direktor za istraživanja na King Abdullah Bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue u Beču. Bio je profesor na Univerzitetu Montreal. Na istom univerzitetu vodio je odjel koji se bavi proučavanjem odnosa između islama, pluralizma i globalizacije (The Canada Research Chair on Islam, Pluralism an Globalization). Jedno od pitanja kojima je posvetio posebnu pažnju jeste međuvjerski dijalog na Balkanu (1990-2006).