Muslimani Balkana: „Istočno pitanje“ u XX vijeku

NaslovMuslimani Balkana: „Istočno pitanje“ u XX vijeku (Bosnian)
Godina izdanja2014
IzdavačCentar za napredne studije
FormatB5
UvezMehki
ISBN978-9958-022-03-6
Broj stranica257
Cijena30,00 KM
Dostupno u Centar za napredne studije
KontaktEmail: office@cns.ba, telefon: 033716042
Urednik

Knjiga predstavlja drugo izdanje publikacije koja je 2001. godine štampana u izdanju Behram-begove medrese. U međuvremenu, tiraž prvog izdanja se iscrpio, a budući da aktuelnost same tematike knjige nije iščezla, ukazala se potreba za priređivanjem drugog izdanja. Objavljivanje ovog djela realizirano je zahvaljujući podršci Centra za civilizaciju Balkana – BALMED (Istanbul) i Centra za međukulturno razumijevanje „Horizonti“ (Podgorica).

Knjiga je, naime, zbirka tekstova, dokumenata i svjedočenja nastalih na engleskom jeziku, te nastoji popuniti prazninu u literaturi o muslimanima Balkana na bosanskom jeziku. Knjiga ima za cilj, kako se kaže u Uvodu, da rezimira historiju muslimana Balkana tokom XX vijeka i da sudbine pojedinih muslimanskih vjero-etničkih grupa posmatra u regionalnoj perspektivi. Budući da je glavno pitanje za muslimane Balkana tokom proteklog vijeka bilo očuvanje fizičkog i kulturnog identiteta, cijela knjiga koncetrira se na ovaj domen. Ostali aspekti historije muslimana Balkana, ma koliko bili značajni, izvan su njenog fokusa.

Budući da se radi o drugom izdanju publikacije, pred priređivačem i izdavačem je bila dilema da li da se ponovi prvo izdanje, ili da se tekstovi objavljeni u prvom izdanju dopune a bibliografija ažurira. Međutim, kako su se u međuvremenu desili važni događaji na Balkanu a literatura na evropskim jezicima umnožila, dopuna i ažuriranje značili bi pojavu novog djela. Stoga, ovo izdanje predstavlja ponovljeno izdanje, ali i dalje predstavlja svjedočanstvo o modernoj historiji muslimana Balkana i njenoj percepciji na engleskom govornom području.

Kompletnu knjigu u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Prikaz knjige Fikreta Karčića (priređivač), “Muslimani Balkana: ‘Istočno pitanje” u XX vijeku'” (autor prikaza: dr. Ahmet Alibašić), možete preuzeti OVDJE.