Mir i granice rata: prevladavanje klasične koncepcije džihada

NaslovMir i granice rata: prevladavanje klasične koncepcije džihada (Bosnian)
Naslov originalaPeace and the Limits of War: Transcending Classical Conception of Jihad
PrevodilacEnes Karić
Godina izdanja2018
IzdavačCentar za napredne studije
FormatA5
UvezMehki
ISBN978-9958-022-75-3
Broj stranica61
Cijena8,00 KM
Dostupno uCentar za napredne studije
KontaktEmail: office@cns.ba, telefon: 033716042
Autor(i)

Od svoga početka, Kur’an naglašava mir kao suštinsku islamsku vrijednost. Zapravo, termini “islam” i “mir” imaju isti korijen, salam. Nadalje, Bog je odabrao riječ “mir” (salam) kao muslimanski pozdrav. Istraživanjem rane muslimanske ere i razmišljanjem o iskustvu ranih muslimanskih generacija, može se jasno vidjeti da je mir uvijek bio izvorna pozicija muslimana i da je rat bio ili kaznena mjera da se suzbije tiranija i tlačenje, ili odbrambena mjera da se zaustavi agresija.

***

U ovom tekstu dr. Louay Safi pribavlja sistematičnu analizu kur’anskih dokaza i poslaničke tradicije o ratu i miru. Dr. Safi kritički ispituje stavove klasičnih i modernih islamskih učenjaka u svjetlu izvorne intencije Šerijata. Dr. Safi zaključuje da je nužno prevazići klasičnu koncepciju džihada i dvopolnu podjelu svijeta na “svijet islama” i “svijet rata”.


Louay M. Safi (Luejj M. Safi, r. 1956. u Damasku) je profesor političkih nauka na Univerzitetu Hamad Bin Khalifa u Kataru i viši saradnik Centra za muslimansko-kršćansko razumijevanje pri Univerzitetu Georgetown. U svom akademskom radu bavi se savremenim islamskim pitanjima, historijom i politikom muslimanskog svijeta, ljudskim pravima u arapskom svijetu i muslimanskim pravima u SAD-u. Do sada je objavio petnaest knjiga i veliki broj naučnih radova. Bio je izvršni direktor Internacionalnog instituta za islamsku misao u SAD-u, te glavni urednik časopisa American Journal of Islamic Social Sciences (AJISS). Član je Sirijskog nacionalnog vijeća.