Muhaddise: učenjakinje u islamu

NaslovMuhaddise: učenjakinje u islamu (Bosnian)
Naslov originalaAl-Muhaddithat: The Woman Scholars in Islam
PrevodilacNaida Hota-Muminović, Nermina Baljević
Godina izdanja2018
IzdavačCentar za napredne studije
FormatB5
UvezMehki
ISBN978-9958-022-89-0
Broj stranica295
Cijena40,00 KM
Dostupno uCentar za napredne studije
KontaktEmail: office@cns.ba, telefon: 033716042
Autor(i)

Ova knjiga je adaptacija Uvodnog toma četrdesetotomnog biografskog Rječnika učenjakinja Poslanikovih hadisa. Učene žene uživale su visok javni ugled i autoritet u periodu formativnog islama. Stoljećima nakon toga žene su intenzivno putovale u svrhu stjecanja vjerskog znanja i redovno posjećivale najprestižnije džamije i medrese širom islamskog svijeta. Detaljno su zabilježeni karakteristični dokumenti (kao što su evidencije prisutnih i ijaze kojima žene opunomoćuju muškarce da podučavaju) kao i blistava svjedočenja velikog broja uvaženih učenjaka, uleme, o ženama koje su ih podučavale. Pregled poglavlja s pripadajućim kartama prati širenje centara u kojima su žene učile hadis, kao i njihov eventualni pad. Informacije sažete ovdje izuzetno su važne za ujednačeno uvažavanje uloge žena u islamskom društvu.

***

Na koricama knjige prikazano je studijsko putovanje Fatime, kćerke Sa'da al-Khayra i njenih glavnih učenika. Na put je krenula sa svojim ocem, učenjakom i trgovcem iz Valensije prema Kini, zatim se vraćala zapadno, zadržavši se najduže u Bagdadu. Poslije je podučavala u Kairu, gdje je i umrla 600. g. po H. (vidi poglavlje 3).

***

 „… čitati danas, kada se mnoge muslimanke još uvijek ne usuđuju moliti u džamijama a kamoli u njima držati predavanja liderima, Akramovu bilješku o nekome poput Umm al-Darda, ugledne pravnice sedmog stoljeća u Damasku, zapanjujuće je. Kao mlada žena, Umm al-Darda je imala običaj sjediti s muškarcima učenjacima u džamiji i razgovarati o stručnim temama… Podučavala je hadis i fikh, odnosno pravo u džamiji, čak i muškarcima; njezini učenici uključuju halifu …“ (New York Times)

***

„… prepuna prosvjetljujućih referenci… standardni uvod u proučavanju učenjakinja u islamu.“ (Muslim World Book Review)


Muhamed Akram Nadwi (r. 1964) je islamski učenjak i dekan Cambridge Islamic koledža, direktor instituta Al-Salam i počasni gostujući saradnik Markfield instituta za visoko obrazovanje. Svršenik je prestižnog Univerziteta Nadwat al-Ulama, Lucknow. Autor je nekolicine knjiga na arapskom i urdu jeziku o hadisu, fikhu, islamskoj biografiji i arapskoj gramatici, kao i na engleskom gdje se izdvajaju Madrasa Life (2007), Abu Hanifah (2010) dva (od pet) tomova al-Fiqh al-Islami (2007, 2012), i Abu al-Hasan Ali al-Nadwi (2013).