Aktualizacija (tef‘il) viših ciljeva (mekasid) šerijata

NaslovAktualizacija (tef‘il) viših ciljeva (mekasid) šerijata (Bosnian)
Naslov originalaActualization (Taf’il) of the Higher Purposes (Maqasid) of Shariah
PrevodilacNedim Begović
Godina izdanja2023
IzdavačCentar za napredne studije
FormatA5
UvezMehki
ISBN978-9926-471-95-8
Broj stranica44
Cijena9,50 KM
Dostupno uCentar za napredne studije
KontaktEmail: office@cns.ba, telefon: 033716042
Autor(i)

O KNJIZI

Viši ciljevi ili meksidi Šerijata primjenjuju se i aktuliziraju (tef'il) putem njihovih sredstava (vesa'il). Ovaj rad počinje definicijom i značenjem mekasida, a nastavlja se utvrđivanjem tri uočljive tendencije u pogledu njihovog opsega: redukcionistički, ekspanzionistički i umjereni pristu vesatijje/i'tidala. On se bavi pitanjem da li se mekasidi mogu priznavati kao dokaz ili izvor Šerijata sam po sebi. Može li se, drugim riječima, izvesti odredba (hukm) Šerijata direktno iz mekasida ili uvijek treba slijediti pristup usul el-fikha? Odgovaranje na ovo pitanje bi pomoglo čitaocu da jasnije zna šta može očekivati od mekasida. Često govorimo o mekasidima, ali kada je u pitanju stvarna praksa, primjenjujemo pravila fikha. Može li se jednostavno zanemariti ovo posljednje i pozvati se direktno na mekaside? Djelo istražuje odnos mekasida prema Kur'anu i hadisu, odnosno usul el-fikhu. Također, utvrđuje uloge ljudskog intelekta (‘akl) i urođene ljudske prirode (fitra) u identifikaciji mekasida. Autor razmatra sredstva i aktualizaciju mekasida i razjašnjava ovu temu kroz nekoliko ilustracija i niz praktičnih preporuka.

Mohammad Hashim Kamal (r. 1944) je generalni direktor Međunarodnog instituta za napredne islamske studije (IAIS) u Kuala Lumpuru, suradnik je na Institutu za napredne studije u Berlinu.Član je Jordanske kraljevske akademije nauka. Predavao je islamsko pravo na Međunarodnom univerzitetu u Kuala Lumpuru i bio je dekan Međunarodnog instituta za islamsku misao i civilizaciju (ISTAC) u Kuala Lumpuru. Bio je i konsultant UN-a za ustavne reforme na Maldivima i u Iraku. Član je različitih naučnih i stručnih tijela i odbora. Objavio je više naučnih djela iz oblasti islamskog prava među kojima su najistaknutija: Uvod u šerijatsko pravo (Centar za napredne studije i El-Kalem, 2015), Principi islamske jurisprudencije (Centar za napredne studije, 2017), Čitanje znakova: kur'ansko gledište o mišljenju (Centar za napredne studije, 2020), Tedždid, islah i civilizacijska obnova u islamu (Centar za napredne studije, 2020).