Metodi istraživanja u islamskim naukama – kratak uvod

NaslovMetodi istraživanja u islamskim naukama - kratak uvod (Bosnian)
Godina izdanja2013
IzdavačCentar za napredne studije, El-Kalem - izdavački centar Rijaseta Islamske zajednice u BiH
FormatA5
UvezMehki
ISBN978-9958-23-341-8
Broj stranica106
Cijena10,00 KM
Dostupna uCentar za napredne studije
KontaktEmail: office@cns.ba, telefon: 033716042
Autor(i)

Fikret Karčić je profesor Komparativne pravne historije na Pravnom fakultetu u Sarajevu i Religije i prava na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Njegov glavni akademski interes je izučavanje historije islamskog prava i institucija u Bosni i Hercegovini u postosmanskom periodu, reformističkih pokreta u islamu, balkanskih muslimana i komparativne pravne kulture. Među publikacijama dr. Fikreta Karčića su Bošnjaci i izazovi modernosti: kasni osmanlijski i habsburški period (Sarajevo: El-Kalem, 2004), Islamske teme i perspektive (Sarajevo: El-Kalem, 2009) i Studije o šerijatskom pravu i institucijama (Sarajevo: El-Kalem, 2011).

Knjiga Metodi istraživanja u islamskim naukama – kratak uvod, predstavlja pokušaj da se ublaži nedostatak udžbenika koji bi na sveobuhvatan način obradili različite metode koji se primjenjuju u studijama islamskih nauka. Osnovna premisa na kojoj se ona zasniva jeste koncept integracije znanja. To praktično znači da se u izboru metoda istraživanja u islamskim naukama kombinuju metodi tradicionalnih islamskih nauka i savremenih društvenih nauka. Na taj način omogućava se istraživanje kako normativne religije (religijski izvori i učenje u tekstovima) tako i praktičnog ispoljavanja religije (živa religija).

Prikaz ove knjige od strane dr. Hilme Neimarlije možete preuzeti OVDJE.

Kompletno djelo u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.