Javna politika između tradicionalne jurisprudencije i ciljeva islamskog prava

NaslovJavna politika između tradicionalne jurisprudencije i ciljeva islamskog prava (Bosnian)
Naslov originala Beyond Traditional Jurisprudence: A Maqasid Approach
PrevodilacNedim Begović
Godina izdanja2020
IzdavačCentar za napredne studije
FormatA5
UvezMehki
ISBN978-9926-471-34-7
Broj stranica228
Cijena25,00 KM
Dostupno uCentar za napredne studije
KontaktEmail: office@cns.ba, telefon: 033716042
Autor(i)

Ova knjiga je zbirka sedam poglavlja koja istražuju doprinos studija o ciljevima (mekasid) i ključnim temama javne politike u islamu. Premda je prisutna nit koja povezuje poglavlja, svako od njih predstavlja nezavisan argument i svako se može čitati nezavisno od ostalih. Glavni motivi ovog napora su dvojaki: prvo, autorica nastoji pokazati da je ciljni (mekasid) pristup neophodan za teoriju i praksu javne politike u islamu. Drugo, autorica  nastoji da piše iz perspektive politike, a ne političke nauke. Većina djela islamskih učenjaka koji se ne bave neposredno islamskom jurisprudencijom pisali su iz ove druge perspektive, ostavljajući tako prazninu na području studija politike.

***

Javna politika u islamu nije samo vještina niti samo nauka, nego ona uključuje elemente i jednog i drugog. Vještina počiva u sposobnosti identifikacije, razvoja i predstavljanja alternativa na načine kojima se različite zainteresirane strane uvjeravaju o potrebi preferiranja određenog kursa djelovanja. Ona je nauka do mjere do koje je utemeljena na korpusu znanja koje je dostupno u primarnim izvorima, Kur’anu i sunnetu.

Javna politika između tradicionalne jurisprudencije i ciljeva islamskog prava


Basma I. AbdelgafarBasma I. Abdelgafar potpredsjednica je Mekasid instituta i vanredna profesorica javne politike. Međunarodni je konsultant za politiku, upravljanje i muslimanske poslove. Bila je voditelj master programa o javnoj politici u islamu pri Katarskoj fondaciji, obavljala je različite političke funkcije u kanadskoj federalnoj vladi i držala predavanja o islamskom upravljanju na akademskim ustanovama u Kanadi, SAD-u, Singapuru, Maleziji, Turskoj, Egiptu i Južnoj Africi.


 


 

PREUZIMANJE: Javna politika između tradicionalne jurisprudencije i ciljeva islamskog prava – Basma I. Abdelgafar