Intencije Šerijata kao filozofija islamskog prava: sistemski pristup

NaslovIntencije Šerijata kao filozofija islamskog prava: sistemski pristup (Bosnian)
Naslov originalaMaqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach
PrevodilacNedim Begović
Godina izdanja2012
IzdavačCentar za napredne studije, kontakti: email: office@cns.ba, poziv: 033716042
FormatA5
UvezMehki
ISBN978-9958-23-308-1
Broj stranica444
Cijena25,00 KM
KontaktEmail: office@cns.ba, telefon: 033716042
Autor(i)

Nakon što je islamsko pravo dugo vremena izbivalo iz životne stvarnosti muslimana i iz obrazovnih ustanova, ono sada sve više dobija na aktuelnosti i privlači povećanu pažnju, kako muslimana tako i nemuslimana. Unutar muslimanskog korpusa pojavi­lo se više učenjaka koji su se, snagom svojih misli, jednostavno nametnuli auditoriju. Jedan od njih je i mladi egipatski istraživač i stručnjak za šerijatsko pravo dr. Džasir Avde koji, s kod nas već poznatim Tarikom Ramadanom, vodi Centar za istraživanje islamskog prava i etike u Dohi.

U ovom svom izvanrednom djelu, dr. Avde utire staze budućim istraživačima i izlaže sistemski pristup filozofiji i pravnoj teoriji islamskog prava utemeljen na njegovim svrhama, načelima, višim ciljevima i intencijama. On uvodi novi metod analize, klasifikacije i kritike koji koristi odgovarajuće karakteristike teorija sistema, kao što su: sveobuhvatnost, višedimenzionalnost, otvorenost, spoznajna narav i, naročito, svrhovitost.

Knjiga Intencije Šerijata kao filozofija islamskog prava, pored uvoda i zaključka, ima šest poglavlja, koja su naslovljena sa: 1. Intencije Šerijata – savremeno gledište; 2. Sistemi kao filozofija i metodologija za analizu; 3. Islamsko pravo, imami i pravne škole: historijski prikaz; 4. Klasične teorije islamskog prava; 5. Suvremene teorije u islamskom pravu i 6. Sistemski pristup islamskim pravnim teorijama.

OVDJE možete preuzeti kompletnu publikaciju u PDF formatu.