Apostazija u islamu: historijska i tekstualna analiza

NaslovApostazija u islamu: historijska i tekstualna analiza (Bosnian)
Naslov originalaApostasy in Islam: A Historical and Scriptual Analysis (Abridged edition)
PrevodilacFadilj Maljoki
Godina izdanja2020
IzdavačCentar za napredne studije
FormatA5
UvezMehki
ISBN978-9926-471-31-6
Broj stranica36
Cijena6,00 KM
Dostupno uCentar za napredne studije
KontaktEmail: office@cns.ba, telefon: 033716042
Autor(i)

Centralno pitanje ovog sažetka je: „Koja je, ako uopšte postoji, šerijatska kazna za apostaziju (ar-riddah) i u kakvoj je relaciji sa kur’anskim nalogom za religijskom tolerancijom, propisanom u ajetu: U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti? (2:256)

***

Tema ove knjige je izuzetno osjetljiva i bitna. Autor se s pravom usredsređuje na čvrste dokaze kako bi detaljno istražio historijske korijene ove rasprave, kao i mnoga moralna i kontekstualna pitanja u vezi s njom. Osporavajući argumente koje iznose zagovornici smrtne kazne za apostaziju, on brani stanovište da i Kur’an i sunnet promoviraju slobodu vjerovanja, koja, pored ostalog, uključuje pravo na napuštanje vjere, i da ne propisuju smrtnu kaznu za grijeh apostazije.

***

Ova knjiga je napisana u izrazito kompleksnom i osjetljivom vremenu, kada je istinsko razumijevanje viših intencija i vrijednosti Kur’ana i sunneta, maqāṣid aš-šarīʿa, prijeko potrebno. Autor koristi pristup utemeljen na čvrstim dokazima kroz detaljno proučavanje Kur’ana i autentičnih hadisa, razmatra tradicionalne pristupe izučavanju skripturalnih znanosti i drugih znanstvenih područja, te analizira skolastičke interpretacije.

Aposzazija u islamu: historijska i tekstualna analiza


Taha Džabir el-Alvani Taha Džabir el-Alvani (1935-2016) naučnik je i angažirani intelektualac koji je dao značajan doprinos na oživljavanju i reformiranju muslimanskog mišljenja, naročito u oblasti islamskog prava i metodologije islamskog prava. Jedan je od osnivača Međunarodnog instituta za islamsku misao (IIIT), na kome je bio istraživač i direktor. U okviru svoga integrativnog pristupa kojeg naziva „kombinirano čitanje“ naglasak je stavljao na nove pristupe u razumijevanju islama. Naročito je naglašavao nužnost uspostavljanja prikladnih metodoloških pristupa za razumijevanje islama u manjinskom kontekstu i promovirao otvorenost za druga i drugačija mišljenja. Napisao je više djela, među kojima su su djela prevedena na bosanski: The Ethics of Disagreement in Islam (Etika neslaganja u islamu, prev. Ermin Sinanović, Sarajevo, 1996), Ijtihad (Idžtihad, CNS i El-Kalem, 2008), Source Methodology in Islamic Jurisprudence: Some Basic Reflections (Uvod u metodologiju islamskog prava, CNS i El-Kalem, 2016), Towards a Fiqh for Minorities: Some Basic Reflections (Ka fikhu manjina: neka temeljna razmatranja, CNS i El-Kalem, 2016), Al-Ǧamʿ bayn al-qirā’atayn: qi-rā’a al-waḥy wa qirā’a al-kawn (Integrativno čitanje Objave i univerzuma, CNS, 2018) i Reviving the Balance: The Authority of the Qur'an and the Status of the Sunnah (Kako razumijevati sunnet: autoritet Kur'ana i status sunneta, CNS, 2020).


 


 

PREUZIMANJE: Apostazija u islamu: historijska i tekstualna analiza – Taha Džabir el-Alvani