Završena deseta IIIT ljetna škola

Završena deseta IIIT ljetna škola

U četvrtak, 18. augusta 2022. godine, završena je IIIT ljetna škola pod nazivom „Islam in Europe: Challenges of Pluralism“. Desetu po redu ljetnu školu u Sarajevu organizovao je Međunarodni institut za islamsku misao, Evropski institut za epistemološke studije u Briselu, Centar za napredne studije u saradnji sa Fairfax Institutom iz SAD-a. Domaćin ovogodišnje ljetne škole bio je Internacionalni univerzitet u Sarajevu.

Završne riječi učesnicima je uputio direktor Centra za napredne studije dr. Ahmet Alibašić. Sumiranjem utisaka kroz obraćanja nekolicine polaznika okončan je radni dio ljetne škole, dok su polaznici u petak, 19. augusta, imali priliku posjetiti Mostar.

Program je prvenstveno bio namijenjen studentima na postidiplomskom i doktorskom studiju koji žele steći dodatne informacije i upoznati se sa savremenim pristupima u oblastima islamskih, humanističkih i socioloških nauka. Učesnici, njih dvadeset i šestero iz Austrije, Finske, Italije, Njemačke, Srbije, Češke, Francuske, Sjeverne Makedonije, Turske i SAD-a, su u okviru 50 radnih sati programa u periodu od 8. do 18. augusta, imali priliku slušati predavanja eminentnih imena savremene islamske misli, te pripadnika akademske zajednice koji koristeći se modernim pristupom tretiraju islam i muslimane na različitim meridijanima svijeta.


Program je okupio predavače poput dr. Mustafe Cerića, dr. Ermina Sinanovića, dr. Ahmeta Alibašića, dr. Dževade Šuško, dr. Ehlimane Memišević, dr. Jonathana Browna, dr. Shuruq Naguib, dr. Ziauddina Sardara, dr. Omara H. Kasulea, dr. Jorgena S. Nielsena, dr. Josepha Kaminskog i dr. Beddyja Ebnoua.