Završena četvrta IIIT Evropska ljetna škola

Završnim obraćanjima i dodjelom certifikata 24. augusta 2016. godine završena je evropska ljetna škola Međunarodnog instituta za islamsku misao (IIIT) pod nazivomMuslims in Europe: Challenges of Pluralism.

Četvrtu po redu ljetnu školu u Sarajevu organizovao je Centar za napredne studije u saradnjı sa londonskim uredom Međunarodnog instituta za islamsku misao i Evropskim institutom za epistemološke studije u Briselu i Fairfax institutom iz SAD-a. Domaćin evropske škole, kao i prethodne tri godine, bio je Internacionalni univerzitet u Sarajevu.

Završne riječi učesnicima su uputili direktor CNS-a dr. Ahmet Alibašić, prorektor za međunarodnu saradnju i istraživanje IUS-a dr. Ali Gursel, te Ermin Sinanović, direktor ustraživačkih i akademskih programa pri IIIT-ju.  Također, ovom prilikom uručeni su i certifikati. Sumiranjem utisaka kroz obraćanja nekolicine polaznika okončan je zvanični dio ljetne škole.

Program je prvenstveno bio namijenjen studentima na postidiplomskom i doktorskom studiju koji žele steći dodatne informacije i upoznati se sa savremenim pristupima u oblastima islamskih, humanističkih i socioloških nauka. Učesnici su imali priliku slušati predavanja eminentnih imena savremene islamske misli, te pripadnika akademske zajednice koji koristeći se modernim pristupom tretiraju islam i muslimane na različitim meridijanima svijeta. Program je okupio predavače poput dr. Jonathana Browna, dr. Jorgena S. Nielsena, dr. Omara Hasana Kasulija, dr. Fathi Malkawija, dr. Fikreta Karčića, dr. Renata Bekkina, dr. Ziaudina Sardara, dr. Ermina Sinanovića, dr. Yaquba Mirze, te dr. Ahmeta Alibašića.

Programu je prisustvovalo 22 učesnika iz nekoliko evropskih zemalja poput Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Rusije, Belgije, Holandije, kao i iz balkanskih zemalja poput Albanije, Kosova, Hrvatske, te Bosne i Hercegovine.

Tokom 80 radnih sati programa, od 10-24. augusta, učesnici su imali priliku da, pored prisustva predavanjima renomiranih stručnjaka u svojim oblastima, predstave svoje istraživačke projekte na radionicama, te da  učestvuju u diskusijama tokom sesija, ali i u pauzama među sesijama. Također, pored posjete znamenitostima glavnog grada Bosne i Hercegovine, učesnici su posjetili Memorijalni centar Srebrenica-Potočari uz susret i razgovor sa Hasanom Nuhanovićem, turističke destinacije u Hercegovini poput Mostara, Počitelja i Blagaja.

Leave a Reply