Yearbook of Muslims in Europe, Volume 10

Godišnjak muslimani u Evropi (Yearbook of Muslims in Europe, Volume 10) pruža ažurirane informacije vezane za muslimane i njihov položaj u Evropi.

Od broja 7 (Volume 7) pa nadalje, Godišnjak se objavljuje u novom formatu pokrivajući aktuelne i specifične teme u određnim državama. Tako sada izvještaji sadrže i najnovija istraživanja, transnacionalne veze, pravne i političke promjene koje su utjecale na muslimansko stanovništvo, te aktivnosti i inicijative muslimanskih organizacija iz promatranih zemalja.

U dodatku se nudi i godišnji pregled statističkih i demografskih podataka.

Više informacija na: brill.com