Vlasenica: Održane radionice za djecu

 Featured
vlasenica-odrzane-radionice-za-djecu

U organizaciji Centra za napredne studije iz Sarajeva i Medžlisa Islamske zajednice Vlasenica, održane su radionice o 1001 izumu islamske civilizacije 25. i 26. novembra 2023. godine u Vlasenici. Kroz radionice djeca uzrasta od 6 do 14 godina upoznala su muslimanske naučnike i njihova otkrića koristeći eksperimente, igru, simulaciju i kreativne aktivnosti. Edukatorice na radionicama bile su Lejla Mehmedović-Sofo i Aida Sinanović-Brčić.

Prva radionica je posvećena hemičarima Džabiru ibn Hajjanu, El-Kindiju, Er-Raziju, Zirjabu, gdje su djeca izrađivala vlastite sapune, pastu za zube i parfem. Na drugoj radionici djeca su imala zadatak da izmisle vlastitu igru. Na trećoj radionici djeca su se kroz igru „Transsaharska trgovina“ upoznala sa putnikom Ibn Batutom. Naredna radionica bila je posvećena braći Benu Musa, gdje su djeca napravila pokretno čudovište koristeći principe pneumatike. Na posljednoj radionici djeca su se kroz simulaciju upoznala sa trgovinom koja se odvijala poznatim Putem svile.

„1001 izum islamske civilizacije“ je program radionica o naučnicima i njihovim otkrićima iz perioda najvećeg uspona islamske civilizacije. Program je podijeljen u tri ciklusa i namijenjen je djeci, te sadrži ukupno četrnaest radionica u trajanju od dva sata.

This slideshow requires JavaScript.