Islamska umjetnost


Islamska umjetnost dio je svjetske povijesti umjetnosti. Velike umjetnosti, kao što su egipatska, babilonska, grčka ili budistička nastale su po mjeri čovjeka, vizualizirale su njegov lik i čovjek je postao mjera svih stvari.


Na drugoj strani razvija se islamska umjetnost koja pripada semitsko-monoteističkom toku i stoga je anikonična. Islamska umjetnost se proširila na velikom području i iako u sebi sažima mnoge kulture, rase i narode, ova umjetnost svugdje ima zajedničke osnovne odlike.

Dvije dominantne karakteristike islamske umjetnosti i arhitekture, važnost kaligrafskog ukrasa i oblik džamije, izvorno su povezane s islamskim vjerovanjem. Islamsku umjetnost krasi skrivena ljepota i tajnovitost. Ona je u skladu s prirodom i odražava tu harmoničnu vezu između Stvoritelja i stvorenja.

 

Video serijal od 13 emisija s dr. Nusretom Isanovićem, profesorom na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, možete pogledati na našem YouTube kanalu:

 1. Pojam i smisao islamske umjetnosti
 2. Povijesni tokovi umjetnosti
 3. Ideja lijepog u islamu
 4. Forme islamske umjetnosti
 5. Kaligrafija – sveta umjetnost islama
 6. Stilovi islamske kaligrafije
 7. Islamska arhitektura u Španiji
 8. Arhitektura Mogulskog carstva
 9. Arhitektura džamija
 10. Arhitektura Safavidskog carstva
 11. Arhitektura Osmanskog carstva
 12. Tradicionalni bosanski grad
 13. Arhitektura bosanskih džamija i kuća