Sarajevo: Završena šesta IIIT ljetna škola

Završnim obraćanjima i dodjelom certifikata 17. augusta 2018. godine završena je evropska ljetna škola Međunarodnog instituta za islamsku misao (IIIT) pod nazivom Islam in Europe: Challenges of Pluralism. Šestu po redu ljetnu školu u Sarajevu organizovao je Ured međunarodnog instituta za islamsku misao u Velikoj Britaniji, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Evropski institut za epistemološke studije u Briselu, Centar za napredne studije u saradnjı sa Fairfaxinstitutom iz SAD-a. Domaćin ovogodišnje ljetne škole bio je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu.

Sarajevo: Završena šesta IIIT ljetna škola
Sarajevo: Završena šesta IIIT ljetna škola

Završne riječi učesnicima su uputili dekan Fakulteta islamskih nauka dr. Zuhdija Hasanović, direktor CNS-a dr. Ahmet Alibašić, te dr. Mirza Sarajkić, koordinator regionalnih i evropskih izdavačkih i akademskih programa pri CNS-u. Također, ovom prilikom uručeni su i certifikati. Sumiranjem utisaka kroz obraćanja nekolicine polaznika okončan je radni dio ljetne škole.

Sarajevo: Završena šesta IIIT ljetna škola
Sarajevo: Završena šesta IIIT ljetna škola

Program je prvenstveno bio namijenjen studentima na postidiplomskom i doktorskom studiju koji žele steći dodatne informacije i upoznati se sa savremenim pristupima u oblastima islamskih, humanističkih i socioloških nauka. Učesnici su imali priliku slušati predavanja eminentnih imena savremene islamske misli, te pripadnika akademske zajednice koji koristeći se modernim pristupom tretiraju islam i muslimane na različitim meridijanima svijeta. Program je okupio predavače poput dr. Fikreta Karčića, dr. Ahmeta Alibašića, dr. Mustafe Cerića, dr. Ermina Sinanovića, dr. Jonathana Browna, dr. Jorgena S. Nielsena, dr. Ziauddina Sardara i dr. Shuruq Naguib.

Sarajevo: Završena šesta IIIT ljetna škola
Sarajevo: Završena šesta IIIT ljetna škola

Tokom 80 radnih sati programa, od 4-17. augusta, učesnici su imali priliku da, pored prisustva predavanjima renomiranih stručnjaka u svojim oblastima, predstave svoje istraživačke projekte na radionicama, te da učestvuju u diskusijama tokom sesija, ali i u pauzama među sesijama. Također, pored posjete znamenitostima glavnog grada Bosne i Hercegovine, učesnici su posjetili Memorijalni centar Srebrenica-Potočari, te turističke destinacije u Hercegovini poput Mostara i Blagaja.

Leave a Reply