Sarajevo: radionica o udžbenicima za vjerske škole

Centar za napredne studije je, u saradnji sa Albanskim institutom za islamsku misao i civilizaciju, Islamskom zajednicom u BiH i Georg Eckert institutom za istraživanje udžbenika, 26. i 27. juna u Sarajevu realizirao radionicu za poboljšanje udžbenika za vjerske škole na području jugoistočne Evrope.

Cilj je radionice bio je okupiti istraživače, nastavnike, sadašnje i buduće autore udžbenika za vjerske škole sa iz Albanije, Makedonije, Srbije, Crne Gore i BiH kako bi raspravljali o problemima, izazovima i mogućnostima unapređenja udžbenika unutar europskog konteksta. Susret je također imao za cilj istražiti koncepte i ciljeve udžbenika, status udžbenike za vjerske predmete u javnim obrazovnim ustanovama, te istražiti inovacije u učenju i poučavanju na osnovu udžbeničke literature.

Fokus radionice bio je usmjeren ka različitim didaktičkim pristupima i prikazima religije u udžbenicima za vjersko obrazovanje. Osim toga, tokom radionica se raspravljalo o zastupljenosti vjerske raznolikosti u udžbenicima koji odražavaju socijalnu koheziju i društvenu raznolikost. Radionica je također imala za cilj promicanje dijaloga o reformi obrazovanja i reviziji udžbenika u regiji, stvarajući veze s prethodnim projektima koje realizuje Georg Eckert institut.

Ova radionica je tretirala niz pitanja vezanih za vjerske predmete i udžbenike poput: Kakva su trenutna tumačenja prisutna u udžbenicima? Postoje li razlike između (islamskih) pedagoških koncepata u kontekstu većinskog i manjinskog društva ili u kontekstu različitosti između islamskog učenja i poučavanja o islamu?

Prvi dio radionice nastojao je definirati standarde i kvalitete za udžbenike poput strukture udžbenika, nastavnih sadržaja udžbenika, didaktičkog oblikovanja udžbenika, jezik udžbenika i karakteriste medija kroz koje su udžbenici predstavljeni. Drugi dio radionice podrazumijevao je raspravu o nekoliko studija slučaja, što je uključivalo ​​i aktivnu radionicu kroz koju se nastojalo usvojiti i prilagoditi različitim pristupima.

Leave a Reply