Profesor Fikret Karčić preselio na Ahiret

Prof. dr. Fikret Karčić

Danas je na Ahiret preselio naš dugogodišnji učitelj, saradnik i prijatelj profesor Fikret Karčić. Rahmetullahi alejhi!

U znak sjećanja na njegov veliki doprinos nauci, dijelimo sa vama poveznice na njegova izdanja i knjigu koju su njegovi prijatelji pripremili u njegovu čast 2020. godine. U nastavku je predgovor tom izdanju.


Our longtime teacher, associate and a friend Professor Fikret Karcic has passed away today. May God grant him His Mercy!

As a remembrance of his great contribution to science, we share links to his publications and a book published in his honor. 

Znanje koje koristi i traje

Između korica ove knjige sabrani su prilozi koje su njihovi autori kao prijatelji i kolege profesora Fikreta Karčića napisali njemu u čast a u povodu obilježavanja četrdeset godina njegovog aktivnog naučno-istraživačkog i nastavničkog djelovanja. U prvom dijelu su radovi o temama kojima se profesor bavio u svom naučno-istraživačkom radu: historija šerijatskog prava i islamskih institucija, islam u savremenom svijetu i posebno na Balkanu, religija i pravo. Drugi dio čine osvrti napisani u povodu obilježavanja ovog značajnog datuma. Oni su dijelom refleksija na vremena u kojima je profesor Karčić djelovao, ali imaju i ličnu notu. Nekoliko je razloga koji su autore i priređivače opredijelili da na ovaj način iskažu zahvalnost i odaju počast dragom profesoru i kolegi. Više ih je navedeno u pojedinačnim prilozima. Ovdje ću izdvojiti tri koja su meni bila motiv.

Prvo, jučer je iz štampe izašlo englesko izdanje knjige Šerijatski sudovi u Jugoslaviji 1918-1941, što je magistarski rad profesora Fikreta Karčića odbranjen u socijalističkoj Jugoslaviji 1985. godine. Dva su razloga za ovaj nesvakidašnji izdavački potez. Prvo, o ovoj temi nikad poslije nije urađeno ništa što bi značajnije pomjerilo granice našega znanja o tom pitanju i što bi prevazišlo ovo djelo. Drugo, knjiga je u tadašnjim uvjetima, vrlo teškim za sve islamske teme napisana tako da bi je mnogi istraživači i danas, nakon trideset i pet godina, uz neke sitne izmjene rado potpisali. Da nije riječ o nekoj lokalnoj priči, svjedoči podatak da je urađen i njemački prijevod ovog djela. Relevantnost ove knjige, koja s vremenom nije izblijedila, svjedoči o temeljnoj karakteristici Profesorovog znanja: ono traje. U tom smislu ova knjiga nije izuzetak u njegovom opusu. Historija šerijatskog prava nastala je skoro u isto vrijeme a i danas je kao udžbenik koristi više nastavnika na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Drugo, najvažniji kriterij za klasifikaciju znanja u islamskom svjetonazoru jeste njegova korisnost. Poslanik se u dovama utjecao dragome Bogu od znanja od kojeg nema koristi. Upravo je korisnost vrhunska osobina Profesorovog znanja. Bilo da je trebalo napisati prvi ustav Islamske zajednice u slobodi 1990. god., uraditi prvu temeljitu reformu nastavnog plana i programa na Fakultetu islamskih nauka, odrediti sadržaj pojma islamska tradicija Bošnjaka, ponuditi teorijski okvir za odgovor na izazov nasilnog esktremizma iz islamske perspektive, dati pravac promišljanjima genocida nakon presude Međunarodnog suda pravde, kazati gorku istinu o izgledima žalbe na odluku istog tog suda, uopće, pojasniti bilo šta kratko i jednostavno – možemo računati na znanje, pedagoško umijeće i iskustvo profesora Karčića.

Treće, temeljna osobina svakog istinskog, a posebno islamskog naučnika, jeste skromnost. Kao da je bilo jučer, kad sam sredinom 1990-ih bio svjedokom skromnosti profesora Karčića, kojeg sam tada tek upoznavao. Čitao sam njegov doktorat drugi put i imao dva pitanja. Jedno se ticalo objašnjenja transakcije kojom se formalno izbjegavala kamata, a drugo nekog stranog pojma koji je koristio u knjizi. Na moje veliko iznenađenje, profesor je odgovor na prvo pitanje počeo rekavši: „Znači, to nisam uspio dobro objasniti.“ Odgovor na drugo pitanje bio je jednostavan: „Ne mogu se sjetiti.“ Bez namjere da povlačim paralele, neizostavno se pred mojim očima pojavio lik imama Malika dok na većinu postavljenih mu pitanja odgovara sa: „Ne znam.“

Zbog ovih triju, ali i mnogih drugih razloga, kao i mnogi drugi istraživači iz zemlje i inostranstva često se vraćam radovima i knjigama profesora Karčića i iz njih učim. Na arapskom se osoba kojoj se vraća po znanje i mišljenje zove merdži’ – autoritet. Profesor Karčić to uistinu jeste. Danas, kad obilježavamo četiri decenije njegov aktivnog intelektualnog djelovanja, usrdno molim dragoga Boga da ga poživi dugo u zdravlju i snazi s njegovom porodicom. Ujedno smo Mu zahvalni i osjećamo se privilegovanim zbog prilike da učimo i sarađujemo s njim. Na kraju, zajedno s drugim urednicima zahvaljujem svim autorima priloga. Nažalost, nismo mogli čekati da svi koji su bili spremni odazvati se našem pozivu predaju svoje radove.
Ahmet Alibašić
Sarajevo, 7. 12. 2019. / 10. 4. 1441. god. po H.

Islamska pravna kultura u tranziciji: eseji u čast Fikreta Karčića

Kompletno djelo u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.


Više o publikacijama profesora Karčića u izdanju Centra za napredne studije pogledajte na sljedećim linkovima: